Geplaatst op februari 23, 2013

Eigenlijk wil ik niet schrijven over kinderdoop en opdragen. Omdat het één van de onderwerpen is die christenen nogal dramatisch verdeelt. Maar ja, een blogserie over papa-zijn, daar hoort voor mij een blog over de kinderdoop en opdragen bij. En als ik meteen roep waar ik zelf sta dan ben ik bang dat ik een aantal lezers bij voorbaat al wegjaag :0. Misschien dat ik dit onderwerp het beste kan invliegen door het stellen van een paar vragen. Niet de minste methode als je rekent dat Socrates Plato 400 jaar voor Christus vormde door het stellen van een paar goeie vragen ? Enne, fasten your seatbelts, het zijn even geen catechismusvragen ? :

1. Vanaf welk moment en/of welke leeftijd heeft God interesse in je kids?
2. Maakt God onderscheid tussen kids van ouders die met God leven en andere kids (en zo ja, waarin zit dat onderscheid dan)?
3. Wat is de kern en het doel van de kinderdoop en wat is de kern en het doel van het opdragen?
4. Verbind jij je aan God en/of verbindt God zich aan jou bij kinderdoop cq bij opdragen?
5. Wie werd er in de Bijbel als kind gedoopt en wie werd er in de Bijbel als kind opgedragen?
6. Is er enige link tussen opdragen, kinderdoop, belijdenis en volwassendoop; staan deze vier volledig los van elkaar en/of welke combinaties zijn mogelijk?
7. Wat (if any) is de rol van mensen buiten je gezin als het gaat om de geloofsopvoeding van je kind en op welke manier wordt die rol gelinkt aan kinderdoop of opdragen?
8. Jezus is besneden, opgedragen en gedoopt. Welke betekenis heeft dit voor Hem gehad en wat betekent het voor jou en jouw kind dat dit zo bij Jezus gebeurde?
9. Hoe komt de volgende karikatuur – met de wrange bijsmaak van de bijrol die kinderwerk vaak heeft – bij je binnen?: ‘kinderdopers’ zijn weinig geïnteresseerd in kinderen omdat ze toch al gedoopt zijn; ‘opdragers’ zijn weinig geïnteresseerd in kinderen omdat ze nog niet gedoopt zijn.
10. Wat als je kind niet gedoopt is en evenmin opgedragen? Wat zal Jezus tegen je zeggen als je kind aan de hemelpoort verschijnt? En hoe zal Jezus op je kind reageren?

Well, tien van dit soort vragen leek me eerst wel genoeg. Fijn als je er eens over na wilt denken. Be a blessing as a papa!