Deodorant is best wel een ondoorgrondelijk woord eigenlijk. Bijna even ondoordringbaar als sommige deodorants ruiken. De verwarring wordt nog eens versterkt door het feit dat een aantal fabrikanten de term ‘deo’ eruit lichten en vooral groot op de ronde spuitfles zetten (overigens vrij bizar; wie verzint nou inefficiënte ronde flessen?). Natuurlijk begrijp ik dat als je dingen maar vaak genoeg afkort, ze vanzelf een eigen werkelijkheid en een eigen gelijk krijgen. Dat zie je wel aan de namen. Ing, Maai, Daaf klinkt het tegenwoordig en ik heb zelfs al ‘I’ gehoord als afkorting van ‘Inge’. En dat zei ze dan niet zelf op z’n Engels he ? Dat afkorten en afkorten totdat je een homeopatische benamingen overhoudt zie je ook bij beeldmerken. Na een tijdje ‘schelp met Shell’ wordt je in staat geacht voldoende te hebben aan de schelp. En het werkt. Zie je de schelp dan denk je Shell. En dat biedt weer totaal nieuwe denkrichtingen…!

Terug naar deodorant. De afkorting ‘deo’ is Latijn voor ‘God’, zoals in ‘soli Deo gloria, alleen aan God de eer’. Misschien is de bedoeling om een verwijzing te maken naar goddelijke geuren die het goddelijke afgetrainde lijf nog wat moeten accentueren. Waarbij g dan een kleine letter krijgt omdat mens mens blijft, ongeacht geur.

Het leuke bij deodorant is dat het eigenlijk totaal niets te maken heeft met deo. Deodorant is Frans en betekent zoiets als ‘ontgeurder’. Hetzelfde effect heb je bij de verstandskies. Heel veel mensen denken dat de verstandskies alleen maar zo heet omdat hij zo ver weg staat. Zeg maar net als een verstandsster, die pas over een aantal lichtjaren wordt ontdekt. Of een verstandsopmerking; een opmerking die ver van je af staat. Of een verstandsverstand; een verstand dat ver van je af staat. Maar dat is minder waarschijnlijk. De verstandskies heet namelijk in het Vlaams ‘wijsheidskies’ en spreek die Vlaamse gaaien maar eens tegen. In het Engels spreekt men van ‘wisdom teeth’ en in het Latijn van ‘dens sapeitiae’, dus tand der wijsheid. Allemaal omdat de verstandskiezen wat later komen, net zoals het verstand bij de meeste mensen. Mja, en zo heb ik ook een tand des tijds. Die is net getrokken..

En is er nog een wat nare verklaring. Het schijnt namelijk zo te zijn dat de verstandskiezen nauw verbonden zijn met de spieren van de hersenen en zo dus met het verstand. Dus je hoeft het gegeven paard maar in de bek te kijken om het verstand te kunnen beoordelen… Een griezelig idee; dan weten jullie dus nu waarom ik zo driftig aan het zoeken was naar mijn deo…;)