Waar ben ik aan begonnen
wat ben ik toch van plan
of ben ik onbezonnen
hoe verantwoord ik dat dan

Ben ik een echte schepper
of doe ik maar wat maf?
Schept God mij op de aarde
of schep ik Hem eraf?

9 september 2008