Geplaatst op april 4, 2013

In deze blog wil ik graag iets zeggen over de Heilige Geest in relatie tot de opvoeding van je kids. En dat vind ik niet makkelijk. Niet omdat er niet veel over de Heilige Geest te schrijven is, maar meer omdat ik er niet vrijblijvend over kan schrijven. En dat is omdat in de Bijbel staat dat de Heilige Geest de Geest van de waarheid is. Dat Hij ons overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. Maar ook wordt hij de Trooster genoemd. Dat zijn nogal heftige dingen die diep ingrijpen.

Waarheid. Dit betekent dat bij God geen onwaarheid bestaat en kan bestaan. Je ‘ja’ moet ‘ja’ zijn en je ‘nee’ ‘nee’. Zo wil ik mijn kids voorleven en zo wil ik graag dat mijn kids opgroeien. Integer. Oprecht. Betrouwbaar. Geen leugens. En ook geen leugentjes of leugentjes om best wil. Lijkt allemaal onschuldig, maar dat is maar schijn. Als je als kind meekrijgt dat een leugentje niet erg is, bijvoorbeeld doordat jij wel eens tegen hem liegt als het beter uit komt, dan moet je niet gek opkijken als je kind jou een keer bedriegt. Vond je toch niet zo erg?

Zonde. God heeft de tien geboden aan ons gegeven omdat Hij zag dat we kaders nodig hebben. Regels. Normen. Waarden. Die termen kunnen saai en knellend overkomen, maar ze zijn dus gegeven omdat we binnen die kaders optimaal tot bloei komen. De onderliggende regel is dan ook niet voor niks God lief te hebben en je medemens als jezelf. Wij proberen onze kids binnen de kaders van de tien geboden op te voeden en ze liefde voor God en medemens bij te brengen. We bidden dat de Heilige Geest ons daarbij helpt. Tuurlijk, gaat allemaal niet vanzelf en ook niet makkelijk, maar is het nastreven waard!

Gerechtigheid. Heeft er mee te maken dat je recht doet aan God en mensen. Aan God door toe te geven dat je, als het aan jezelf ligt, niks met Hem te maken wilt hebben. Dat je dus Zijn genade nodig hebt om met Hem te mogen leven. Aan je medemens door te doen wat goed is, anderen te laten delen in de middelen die je hebt. We stimuleren de kids om zich te verbinden aan een goed doel en om ook de kids in de klas die minder populair zijn aandacht te geven. Het verschilt nogal of je je liefde voor de ander een gulle toegift vindt, of dat de ander recht heeft op je liefde. We bidden dat de Heilige Geest ons toerust tot dit gedrag.

Oordeel. We leven in het geloof dat Jezus op een dag terugkomt. Niet om te onderhandelen over hemelentreecriteria of om te kijken hoe goed ik geleefd heb. Maar om iedereen op te halen die van Hem houdt. Betekent ook dat er een andere realiteit is, namelijk het eeuwige leven zonder God. We leggen in de opvoeding de nadruk op het houden van en het horen bij Jezus, meer dan op het ‘what if not?’ Sowieso een lastig punt als de kids met andersgelovige kids spelen. Dan knalt het er soms over. Vervelend natuurlijk. We bidden dat de Heilige Geest ons hierbij zal leiden.

Trooster. De Geest is ook iemand die je vervult van liefde, blijheid, kracht en vrede. Die met je meeloopt tijdens je leven en je gebed bekrachtigt. Heerlijk. Dat delen we ook graag met onze kids. Dat de Geest altijd ben hen is. Ongrijpbaar maar waar. En even reëel als dat er een tegenstander is, een gevallen engel die uit is op je ongeluk.

Voor mensen die vertrouwd zijn met het christelijk geloof zal dit heel anders overkomen dan voor mensen die er minder vertrouwd mee zijn. Ik hoop dat het een beetje overkomt, dat het geen abacadabra is wat ik schrijf. Ik zie opvoeden namelijk als een concrete activiteit cq een concreet geheel van activiteiten. Maar het kan geen kwaad om de uitgangspunten en achtergronden van waaruit je opvoedt met elkaar te delen!

Genoeg voor vandaag! Be a blessing as a papa!