Waar we in andere jaren nog wel eens druk in de weer zijn met 1 april grappen heb ik daar gisteren heel weinig van gemerkt. Een drukke werkdag bij 3xM, een gebedsmoment met de kerk, nog even samen ‘Ik vertrek’ teruggekeken, politieke gedachten over de 170 bomen van de Hooge Riet, auto naar Mazier, heerlijk samen gegeten uit de keuken van Japas en tot ‘s avonds laat die vraag: wat gebeurt er met Mark Rutte? Een paar gedachten.

@ Geheugen. Een deel van het Kamerdebat ging over de vraag wat Rutte nu precies had besproken met de verkenners. Hij wist het niet precies meer. En later, toen er harde bewijzen kwamen van wat besproken was, herinnerde hij zich meer en kwam hij erop terug. Sorry. Waarop de reacties uiteenliepen van verbijstering tot het verwijt dat Rutte heeft staan te liegen. Ik geloof Rutte als hij zegt dat hij niet heeft gelogen. Ik ken Rutte als de man van ‘doe eens normaal’. Dat ‘normaal’ sluit voor hem liegen uit. Natuurlijk is hij politicus en speelt hij handig zijn spel. Maar dat is wat anders dan liegen. Daarbij komt dat ik het herken. Als ik een vergadering heb gehad of een preek heb geluisterd dan weet ik vaak niet meer waar het over ging. Ja, globaal. Maar of ik in die vergadering een bepaalde naam heb genoemd? Kan, maar zeker weet ik het niet. Dat heeft een aantal redenen. Er gebeurt veel en je praat veel. Dat geldt zeker voor premier Rutte. Bomvolle weken. Formidabel hoe hij de feiten op een rij heeft en ze moeiteloos kan produceren. Maar verkenningsgesprekken gaat veel meer over bewegingen en beweringen dan over feiten. Die gesprekken worden ook nog eens eindeloos voorbereid en nabesproken met meerdere mensen. Tja, wat heb je dan wanneer precies gezegd? Maar zodra je notulen terugleest of een verslag van een preek of – in ons politieke Ermelo – de opname van de vergadering terugkijkt en -luistert dan blijken alle herinneringen springlevend. Bijzonder, zo’n brein. Ik geloof Mark Rutte als hij zegt dat hij niet gelogen heeft. Relevanter zou zijn geweest als hem was gevraagd of dit zijn gedachte zou zijn geweest. Of hij zich herkent in de uitspraak. Want op dat punt is zijn geheugen waarschijnlijk haarscherp: hij weet uitstekend wat hij vindt van de positie, winst, invloed en toekomst van Pieter Omtzigt en waarschijnlijk weet hij ook uitstekend hoe andere partijen daarover denken en kan hij dat zo per partij uittekenen. Zoals hij de standpunten van elke partij over elk onderwerp – met een bescheiden foutmarge – kan uittekenen.

@ Moties. Er zijn gisteren twee moties ingediend. Een motie van afkeuring van CDA en D66. En een motie van wantrouwen van PVV. Dat laatste was te verwachten en kreeg brede steun van de Kamer. Maar met name de motie van afkeuring, gesteund door de ChristenUnie, intrigeert me. Drie regeringspartijen die afkeuren, maar niet wantrouwen. Ik proef daarin dat het is omdat ze Mark Rutte van binnenuit kennen en hem integer achten, hem vertrouwen als hij zegt dat hij niet liegt. Ze geven hem met deze motie een signaal dat iets zachter, maar toch onmiskenbaar, doorklinkt: ‘Mark, hou de eer aan jezelf. Er is geen draagvlak meer’. Een pijnlijk signaal. Twee weken geleden nog de verkiezingswinst voor de VVD. Toen al waren alle ogen en pijlen op Mark Rutte gericht, maar hij won met zijn VVD. Nu grijpen de andere partijen opnieuw fors in. En begrijpelijk als het geluid over Pieter Omtzigt inderdaad van Rutte afkomstig is.

@Pieter Omtzigt. Er is ook nog een andere mogelijkheid. En dat is dat het voormalige kabinet van VVD, CDA, D66 en CU al uren met elkaar over Pieter Omtzigt gepraat heeft. Formeel en informeel. Niet onwaarschijnlijk omdat Pieter Omtzigt één van de meest gezaghebbende horzels in de pels van de coalitie is. Hij heeft het kabinet keihard aangevallen rond het Toeslagdrama. Hen voorgehouden dat er iets fundamenteel mis is rond de organisatie van macht en tegenmacht. Als er zoveel over Pieter gepraat is dan weten ze ook dat als ze Mark Rutte te hard aan gaan vallen, de boemerang zomaar terug kan komen op hun achterhoofd. Dat wil je niet. Ook ik heb in mijn eerdere blog Wie wordt de CDA lijsttrekker? | Dick Tillema (dick-tillema.nl) betoogd dat Pieter niet voor het lijsttrekkerschap zou moeten gaan maar na 18 jaar trouwe dienst beter een baan buiten de Kamer kan zoeken. Nu hij ziek thuis zit bevestigt dat alleen maar mijn mening, hoe waardevol hij inhoudelijk ook is en is geweest voor de Tweede Kamer.

@Verantwoordelijkheid. Mark Rutte is er de man niet naar om zijn verantwoordelijkheid te ontlopen of zomaar op te geven. Je ziet het al aan de scheiding in zijn haar. Deze man houdt van een net en overzichtelijk leven. Hij zal zich realiseren dat zijn VVD gewonnen heeft bij de verkiezingen. Naast zijn persoonlijke overtuiging speelt dus ook een partijbelang. Dus kan hij de teugels niet zomaar neergooien. En dus zal hij dankbaar zijn voor de tijd die zijn vorige coalitiegenoten hem gegund hebben. Misschien heeft hij hen persoonlijk laten weten dat hij hen gehoord heeft, maar het eerst met zijn bestuur en fractie wil overleggen voordat hij verdere maatregelen neemt. Misschien kiest hij voor de symboliek om juist op Goede Vrijdag zijn ambt neer te leggen. Net zoals Sigrid Kaag aangaf dat vergeving en verzoening past bij deze week van Goede Vrijdag en Pasen.

@Alternatief zonder verkiezingen. De grootste zorg die ik heb is het alternatief. De VVD heeft namelijk niet de verkiezingen gewonnen. Dat heeft Mark Rutte gedaan. Hij was de winnaar. De kiezer heeft hem beloond voor zijn goede management in tijden van economische crisis en COVID-crisis. Natuurlijk weet ik dat daarmee niet alles gezegd is. De VVD heeft onder de leiding van Mark Rutte ook gezorgd voor verarming van het land in allerlei opzicht. Maar dat neemt niet weg dat veel Nederlanders hem gekozen hebben. Of in ieder verkozen hebben boven andere partijen. Want wat is het alternatief zonder verkiezingen? Mark Rutte heeft de afgelopen jaren al zijn VVD collega’s achter zich gelaten, al dan niet na schandalen. Wie kan vanuit de VVD de plek van Mark Rutte innemen? Voor mij is dat wel een grote vraag. Ik zou het niet weten. En dan nog. Mensen hebben niet primair op de VVD gestemd maar primair op Mark Rutte. Wat voor draagvlak heb je dan als VVD?

@Alternatief met verkiezingen. Als Mark Rutte zijn ambt opgeeft is een andere optie dat er opnieuw verkiezingen komen. Niet verstandig in COVID-tijd en in die zin begrijpelijk dat Segers in zijn sleutelrol toch meeging met de motie van afkeuring. Ik denk dat nieuwe verkiezingen de genadeklap zijn voor de VVD. Het is de vraag of het CDA er van zal profiteren. Ik verwacht met name winst voor D66 als Sigrid Kaag niet te veel besmet raakt in deze paper-discussie. Sigrid Kaag heeft zichzelf al geprofileerd als premier kandidaat. Al zal Alexander Pechtold die rol ook wel willen nemen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik wat pijn in mijn buik krijg van het idee dat D66 de grootste wordt. Zucht. Ik vind de D66 tegenover mij als het gaat over onder andere medische ethiek, genderdiscussies, huwelijk en gezin, onderwijsvrijheid en koningshuis. Maar eerlijk is eerlijk: ze verwoorden de mainstream gedachte in Nederland meer dan de andere partijen.

@Uniek. Opnieuw verkiezingen zou wel uniek zijn. Dan kan het zomaar betekenen dat net geïnstalleerde Kamerleden niet terugkomen. En de grote vraag is of Nederland weer bereid is zo massaal te gaan stemmen. En dan kan weer betekenen dat Stieneke en Eppo een kans maken om alsnog in de Kamer te komen. Als als als. We gaan het zien.

Het is Goede Vrijdag. En hoezeer we vandaag ook bepaald worden bij de toekomst van Mark Rutte en de Nederlandse politiek, in werkelijkheid gaat het vandaag om Jezus Christus. Politiek is komen en gaan. Blinken en verzinken. Maar de vrede die Jezus Christus bracht is voor altijd. En mocht je denken dat dat verhalen uit de oude doos zijn .. zeker niet. Jezus is niet dood gebleven. Hij leeft, ook vandaag. En heb je de Bijbel voorgoed dichtgeslagen, kijk dan eens om je heen. Luister goed naar de vogels. Bekijk bloemen eens van dichtbij totdat je hart open gaat. Er is meer.

Mark Rutte – hoe verder
Tagged on: