Het gezin is de hoeksteen van de samenleving. En dus heel erg belangrijk dat het goed gaat binnen het gezin. In deze rubriek wat handreikingen daarvoor. Veel leesplezier en zegen!

De onderwerpen die ik hier behandel zijn nogal uiteenlopend. Al jarenlang hebben we als gezin de traditie om gezinsavonden te houden. Daar willen we jullie graag in laten delen met een heel aantal ideeën voor een perfecte gezinsavond. Zie de rubriek ‘Gezinsavond’.

Daarnaast merk ik dat rommel en chaos het gezin kunnen beheersen. Opruimen, organiseren en controle houden over het turbulente gezinsleven is voor veel mensen een hele opgave. Vandaar dat ik mijn ervaring als organiser graag wil inzetten om met jullie de rommel te lijf te gaan. Vandaar mijn rubriek ‘Opruimen’.