Ik zal maar met de deur in huis vallen: ik heb met haar te doen. Kan er haast emotioneel van worden hoe er met deze vrouw gesold is. Het begon allemaal jong en onbevangen als prinses. Wat wil je nog meer. Prachtige spullen, groot huis, tussen minstens vijf broers en zussen, waaronder broer Jonathan en zus Merab. Pa Saul was de eerste koning van Israël. Hoe eervol is dat. En uit de stam Benjamin, die altijd al een wat aparte positie in Israël had. Piepklein en ooit bijna uitgeroeid, maar wel de trotse drager van de stad Jeruzalem.

Maar pa Saul was niet geschikt voor het koningschap. Daar begint mijn ongemak. God wist dat. Maar het volk wilde perse een koning zoals de omliggende volken. Een imponerende figuur die met kop en schouders boven het volk uitstak. Een Goliath, waar iedereen achter en bij kon schuilen. Willen jullie echt een aardse koning? Jazeker! Echt waar? God kan het zich niet voorstellen en deelt zijn frustratie met Samuel, die op dat moment richter was. ‘Samuel, jij denkt dat ze jou niet willen maar het ligt dieper. Ze willen Mij niet’. Saul wordt aangesteld en al heel snel blijkt dat hij niet geschikt is. Hij heeft geen rechte rug, maar laat zich door angst inpakken. En hij heeft geen gezonde relatie met God. Dat breekt hem keer op keer op.

God laat al heel snel David zalven als toekomstige koning. Daarna is het – ook voor David – afwachten tot Saul overlijdt. Beetje cru, maar daar komt het wel op neer. En David weigert dat zelf te regelen, in tegenstelling tot diverse koningszonen en hof dienaren na hem. Daarna zie je dat God David op een duizelingwekkende manier in positie brengt. Saul wordt steeds meer psychiatrische patiënt. Om tot rust te komen zoekt hij iemand die op de lier kan spelen. En jawel: David! Op zijn goede momenten mag Saul David graag en benoemt hem als zijn wapendrager. Vervolgens komt Goliath op het toneel. Saul ziet dat zijn krijgsmacht het niet gaat winnen, is bang en grijpt naar een idote trofee: wie Goliath verslaat met met zijn dochter trouwen. God stuurt… David! Daardoor komt David meteen enorm in de picture en lieveling van het hele volk. Maar Saul is zijn belofte al lang vergeten of is te jaloers op snotaap David om hem zijn dochter te geven.

Saul ziet het succes van David en benoemt hem tot generaal. Maar ondertussen maakt het hem bang dat David steeds meer de ongekroonde koning wordt. Hij besluit David zijn oudste dochter Merab aan te bieden, mits David heldhaftig ten strijde blijft trekken. Doel: de dood van David. Maar op het laatste moment wordt Merab aan iemand anders gegeven. Listig gevalletje Laban. Maar ondertussen is David een geliefde verschijning aan het hof. Jonathan en David zijn dikke vrienden geworden en Michal wordt verliefd op David. En weer wil Saul een dochter gebruiken om David af te maken. Je mag wel met haar trouwen, maar dan wil ik 100 edele delen van Filistijnen. Ranzig. David vindt dat geen probleem en regelt er 200, waarna Michal zijn vrouw wordt. Nou lekker dan. Getrouwd met als bruidsschat 200 edele delen. Thanx pa. Ik denk dat Michal en David daarna een heerlijke tijd hebben gehad. Verliefd op elkaar en op het leven en weg van de geesteszieke Saul.

Ondertussen gaat David door met zijn bizarre mix van tegelijkertijd generaal zijn van het leger van Saul en anderzijds voor hem op de lier tokkelen. Saul wordt langzamerhand steeds krankzinniger, gooit speren naar David om hem te doden en als dat niet lukt stuurt hij mannen naar het huis van David om David dan maar op zijn bed te doden. Maar Michal houdt van David en helpt hem ontsnappen terwijl ze een pop in zijn bed legt. Saul roept Michal ter verantwoording, die vreest dat crazy pa Saul haar zal doden ‘Ik moest wel. David zei: help me ontsnappen of moet ik je soms doden’. Pff, leugen, dood en bedrog aan het hof. Wat een wereld. David begrijpt dat hij permanent zal moeten vluchten, neemt afscheid van Jonathan en begint een zwervend bestaan. Hij trouwt in de woestijn met Abigail en met Achinoam. En Saul huwelijkt Michal uit aan Palti.

Dan sterft Saul en wordt David koning. Isboset, de zoon van Saul, en David komen tegenover elkaar te staan. David wil wel een verdrag met hen sluiten onder één voorwaarde. Hij wil Michal terug. Geen probleem voor broer Isboset. Hij laat Michal zonder pardon bij Palti weghalen. En dan staat er een verscheurend zinnetje in de Bijbel: ‘Haar man Palti ging met haar mee en volgde haar in tranen tot aan Bachurim. Pas toen Abner zei: ‘vooruit, ga naar huis’ maakte hij rechtsomkeert.’ Arme Palti. Lieve vrouw, huisje boompje beestje en dan opeens wordt je vrouw van je weggerukt. Nota bene door je zwager. Michal zal er ook door getraumatiseerd zijn. Weggerukt uit haar leven en opeens weer de vrouw van David. Wat zal ze gezegd hebben? ‘David, hoe kon je dat nou doen. Ik weet dat je als koning kunt doen wat je wilt, maar ik hield echt van Palti en was gelukkig met hem zoals ooit met jou. Heb je gezien dat hij me huilend gevolgd is? Het ging me door merg en been. Ik weet dat je recht op me hebt, maar please laat me teruggaan. Ik wil niet meer koningsdochter of prinses zijn. Dat heeft me alleen maar ellende gegeven. Laat mij nou maar gewoon ergens achteraf wonen en gelukkig zijn met Palti. Ik ben zijn enige vrouw, ik ben tot nu toe onvruchtbaar en jij hebt toch al twee vrouwen? David, please. Je bent Gods lieveling en hebt altijd zo’n zacht en wijs hart gehad. Wat is er met je gebeurd in de woestijn dat je nu zo hard bent voor Palti en mij?’ David is niet te vermurwen.

Een tijdje later. De ark van God wordt teruggebracht. David gaat dansend voor de ark uit, zo happy is hij. Michal ziet hem daar dansen vanuit de raamopening en ze voelt minachting. Ze zegt dat even later ook tegen David. ‘Nou, mooie koning. Man, wat heb jij je door je gekke gedans te kijk gezet voor je hofhouding. En nog wel in je onderhemd.’ En dan staat er ‘Michal had geen kind tot aan de dag van haar dood’. Of Michal al kinderen had staat er niet bij, en evenmin of dit een straf was voor haar minachting. Die suggestie is er wel. Ik heb één zinnetje nog overgeslagen. De ark is bij het paleis in een tent gezet en David gaat naar huis. Om zijn gezin te zegenen, staat er. Zegenen. Ik vind dat heel mooi, dat je als hoofd van het gezin je gezin zegent.

Als ik de geschiedenis van Michal zo lees dan vind ik het niet zo gek dat ze minachting ervoer. Misschien was het eigenlijk wel jaloezie. Ik denk dat ze in de loop van haar leven het plezier in haar leven is kwijtgeraakt. Door alle tikken die ze heeft gehad is ze zuur en wantrouwend geworden. Ik denk ook naar David en naar de God van David. Hoe verdrietig.

Lessons learned: 1. Behandel een vrouw nooit als trofee. 2. God kan je leven heel sterk een bepaalde kant op sturen. 3. Inbreken in een huwelijk geeft ellende. 4. Trouw is in deze tijd een heel belangrijke waarde. 5. Soms brengt God je in een situatie waar speren naar je worden gegooid. 6. Ga naar huis om je gezin te zegenen.