Ruimte gevuld met mens
die geluid vermengt
tot klank en harmonie
muziek is immers wil
en anders niet

Snaren, veel en weinig
zwaar beslag
en dan een land
vol kabbelend en bruisend
totdat het verstild
ons eindeloos omarmt

En God zag het komen
goed van beloften
de zevende dag rustte Hij
en schiep muziek

11 oktober 2008