Je vraagt je af is het wel waar. Niet dat
je twijfelt aan jezelf. Is er een God
die antwoordt op mijn vragen? Jouw aanbod
duurt niet meer zo lang. Help Heer, ze gaat nat

En stel nu dat Hij al je worstelen ziet
Remind: “zichzelf verlossen kan hij niet”

3 april 2009