Als gezin hebben we eens in de zoveel tijd op zaterdagavond onze Voeten Op Tafel Sessie. Dan gaan we met z’n allen in de voorkamer zitten, allemaal de voeten op de voorkamertafel en praten. Zeker nu de jongelui wat ouder worden vinden we het belangrijk om meer democratische elementen in te brengen en het met elkaar gewoon te hebben over allerlei onderwerpen. Natuurlijk komt het gebruik van TV, mobiel en computer aan de orde. Maar de agenda is open en iedereen brengt zo zijn of haar onderwerpen naar voren. Geweldig om te zien dat de jongelui steeds meer verantwoordelijkheid nemen. En tegelijk nog heerlijk kind zijn.

Weet je, straffen en belonen kunnen nodig zijn in voorkomende gevallen maar als opvoedingsstrategie is het doodvermoeiend om steeds aan de resultaatskant te moeten sturen. Beter is het om samen horden aan te leggen voor dingen die we niet willen en snelwegen aan te leggen voor dingen die we juist wel willen. Voor het gezamenlijke aanleggen van die horden en snelwegen is het nodig dat je onderling vertrouwen en begrip hebt. Dat je elkaar argumenten kunt aanreiken voor goed, mooi, fijn, lief gedrag. En dat je het eens bent over de morele, normatieve uitgangspunten die daar weer onder liggen.

Probeer het eens!