Rond de meest markante punten in ons leven zijn er een paar merkwaardige woordjes in onze taal geslopen. Waarschijnlijk heb ik het wel eens genoemd, maar een woord als ‘geboorte’ heeft voor mij weinig te maken met een pril warm roze begin van het leven. ‘Geboorte’ doet meer denken aan de tandarts. Of hooguit aan een kind dat met een puntige stormram het geboortekanaal uit wordt gelanceerd. Ik denk dat daar de term ‘inboorling’ ook vandaan komt. ? Maar laat ik je uit de brand helpen. ‘geboren’ is een soort van verleden tijd van ‘baren’. En dat betekent ‘dragen’ en ‘voortbrengen’. Ah, dan zijn we er. Want ‘voortbrengen’ klinkt een stuk rozer, toch?

Het volgende dingetje is ‘verjaardag’. Een wat pijnlijke term. Het herinnert je eraan dat je boom een extra jaarringetje krijgt. (enkel) in boomtermen wordt je dikker zeg maar. Verjaren is ook een juridische term die zoveel betekent als dat je recht vervalt na de verjaringstermijn. Allemaal wat sombertjes. Maar ‘geboortedag’, net als birthday en geburtstag klinkt ook niet handig zoals we net zagen. Ik denk dat ‘verjaardag’ een wel heel platte vertaling van ‘anniversaire’ is. Dat woord komt namelijk van het Latijnse ‘anniversarium’ en dat betekent zoveel als ‘jaarlijkse herdenking’. Dat is mooi hè, een jaarlijkse herdenking. Maar bedenk daar maar eens een Nederlands woord voor…

‘Verkering’ doet me denken aan de rotonde aan het begin van ons dorp. Ook een verkeerring. Het leuke van ‘verkering’ is dat er dus het woord ‘verkeer’ of ‘verkeren’ in zit en dat betekent ‘omgaan’. Primair wordt daarmee het figuurlijke aspect bedoeld. Je gaat met iemand om, brengt veel tijd met iemand door die je lief hebt. De knipoog is dat je voor haar omgaat, je voor haar valt, je capituleert bij het zien en ervaren van zoveel moois. Vlindertijd.

Dan gaan we naar ‘huwelijk’. Ook zo’n interessant woord. Ik denk dat we het woord ‘huwelijk’ nog het meeste gebruiken als we ‘afschuwelijk’ zeggen en helaas zijn die beide woorden voor veel mensen een combi geworden. Tijd voor www. marriagecourse.nl ! ‘Huwen’ betekent zoveel als ‘echtgenoten’ en ‘lijk’ komt van een woord dat ‘spel, dans’ betekent. Dus het huwelijk is een echtgenotenspel cq een echtgenotendans. Dus een uitnodiging voor meer spel en meer dans. Daar wordt het huwelijk leuk van!

Mja en dan het laatste stationnetje hier op aarde. ‘Uitvaart’ klinkt als een schip dat de haven uit gaat. ‘Sterven’ betekent eigenlijk alleen maar ‘stijf worden’. ‘Dood’ is een bijzonder woord. Het kan namelijk zowel als zelfstandig naamwoord (onze hamster is dood) als als bijvoeglijk naamwoord (een dood dier) gebruikt worden. Als kind leerde ik al dat ‘dood’ bij dieren en planten hoort. Dat komt waarschijnlijk doordat ‘dood’ niet meer en niet minder betekent dan ‘niet meer levend’. Bij een mens is dat te kaal en zeggen we liever ‘overlijden’. ‘Overlijden’ heeft iets in zich van dat het lijden over, voorbij, is. Maar ‘overlijden’ heeft een mooiere betekenis, namelijk ‘overgaan tot een ander leven’. Weer wat geleerd vandaag ?