Een mooi nieuw jaar toegewenst! In de Bijbel wordt op een aantal momenten stilgestaan bij het nieuwe. Er wordt gemarkeerd. En God is er bij. Sterker nog, Hij verbindt zichzelf aan het nieuwe en wil dat we het nieuwe gedenken.

@Schepping. Uiteraard de schepping. Het is ingewikkeld om de enorme gedenksteen van de schepping te ontlopen. Alles totaal nieuw en goed. Je ziet, ruikt, hoort, voelt en proeft de schepping nog steeds dagelijks met je zintuigen. En je ervaart het aan den lijve. Rom. 1. zegt dat we God kunnen leren kennen uit de schepping. Elke bliksem, elke vlinder en elke aardappel is een richtingaanwijzer naar God.

@Zondvloed. Toen Noach met zijn gezin de ark uitstapte gaf God bij de nieuwe start de regenboog. Een zichtbaar teken van Gods trouw aan de mensheid. Als wij de regenboog zien dan mogen we terugdenken aan Gods toezegging aan Noach.

@Geboorte. Nieuw leven is misschien wel het meest vertederende dat we als mens mogen meemaken. Kwetsbaar en klein, hulpeloos en afhankelijk. We markeren de geboorte met de kinderdoop of het opdragen. Zichtbare markeringen als teken van Gods nabijheid en goedheid.

@Geloof. Als je tot levend geloof komt in God en Jezus aanneemt als je enige redder dan ben je nieuw geboren. Wedergeboren. Dat wordt gemarkeerd met de geloofsdoop of de belijdenis. Een nieuwe start, waarop je jarenlang terug kunt kijken en op verder kunt bouwen.

@Pasen. Jezus vierde vlak voor zijn dood met zijn discipelen het avondmaal. Met de bedoeling dat zijn leerlingen na zijn opstanding die traditie zouden voortzetten als markering van het nieuwe verbond, het nieuwe tijdperk waarmee het oude werd afgesloten. Dat is gelukt. Tot op de dag van vandaag vieren kerken over de hele wereld avondmaal, waarbij brood en wijn ons herinneren aan de verzoening door het lichaam en bloed van Jezus.

@Pinksteren. Met Pinksteren werd de Heilige Geest aan de gelovigen gegeven. Wat een totaal nieuwe en vliegende start aan de jonge kerk gaf. Er volgden direct wonderen en tekenen en ook vandaag nog geeft de Geest gaven (1 cor 12) en vrucht (Gal. 5) die we volop mogen inzetten als christenen en die ons doen herinneren aan Pinksteren.

@Eeuwig leven. In Joh. 17 staat dat het nieuw leven is ‘dat wij U kennen’. Het kennen van Jezus Christus en het geloven in hem herinnert ons eraan dat we op weg zijn naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waarover in Openbaring meer wordt geschreven.

@Overige gedenkstenen. Er zijn veel meer voorbeelden te noemen van markeringen. Jakob die Bethel markeerde met stenen toen hij God op een nieuwe manier had leren kennen. Jozua die de Jordaan markeerde na de overtocht naar nieuw land. Markeringen voor het nieuwe.

Bij belangrijke kruispunten is het belangrijk dat we God om Zijn zegen vragen over de weg die we gaan zullen. En dat we de stap die we daarna maken markeren. Door mensen in een bediening in te zegenen. Of door een steenhoop op te richten, of een naamplaatje met ‘eerste steen’. Of een priester die namens God wij-water sprenkelt over het nieuwe, zoals in de Rooms Katholieke kerk gebruikelijk. Maar vooral dat we ons goed bewust blijven van alle bovenstaande markeringen die sinds de schepping aan ons gegeven zijn.