Geplaatst op maart 23, 2013

Vandaag naar een heerlijke conferentie geweest met nog 700 mannen. Helemaal opgeladen. Ging over hoe ik anderen, waaronder mijn vrouw en kids, tot zegen kan zijn door ze woorden van God mee te geven. En hoe ik verzoening kan bevorderen in de levens van mensen om mij heen, waaronder mijn vrouw en kids, door ze niet te veroordelen maar ze te zegenen en ze in contact met Gods genade te brengen. Dat gaf mij plotseling het verlangen om de laatste blogs van deze serie te wijden aan het papa zijn in relatie met God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. In deze blog dus over het papa zijn in relatie met God de Vader.

‘Spieken moet!’ hoorde ik eens van een hoge belastingambtenarin. In de Bijbel staan zo veel prachtige voorbeelden over hoe God de Vader met ons – zijn kids – omgaat, dat ik daar graag even bij spiek. In Johannes 17 lees ik bijvoorbeeld over de intense liefde die de Vader voor zijn Zoon heeft en voor alle mensen die bij hem willen horen. Zo wil ik ook mijn kids liefhebben.

En andersom geldt het ook, want er staat ook in Psalm 103: zoals een vader zich ontfermt over zijn kind, ontfermt de Heer zich over wie hem vrezen (eren). Zo werkt het dus in het contact tussen God de Vader en mij. De Vader ontfermt zich over mij, zodat ik mij over mijn kids kan ontfermen. Is dat niet mooi?

Wat ik ook prachtig vind is dat God de Vader zich enorm ingespannen heeft in de schepping. Werkelijk alles en iedereen is uniek. Geen serieproductie. Daarin zie ik iets van zijn intense liefde. Dat begint eigenlijk al in Genesis 1: Hij zag dat het goed was. Je ziet de Vader ’s avonds Adam nog even liefdevol over zijn koppie strelen. Welterusten jongen, morgen gaan we samen weer genieten! Ook dan spiek ik graag even. Stilstaan bij wat mooi is. Koesteren. Je kids even lekker toedekken voor ze gaan slapen.

En weten dat de Vader over je waakt als jij je koppie neerlegt. Ook daarin spiek ik even. Mijn kids vertrouwen er rotsvast op dat ik over ze waak als ze hun koppie neerleggen. Dat ik, als er ’s avonds of ’s nachts iets gebeurt wat hun veiligheid in gevaar brengt, in actie zal komen. Gelukkig is het nog niet voorkomen, maar ik wil er dan graag voor ze zijn. Ja, ik wil graag zo veel mogelijk een vader zijn zoals mijn Vader in de hemel dat voor mij is. Blij dat ik regelmatig even in de Bijbel mag spieken. Dat geeft me veel handvatten om een goede papa te zijn.

En dat geldt net zo goed voor jou! Laat je inspireren door het handelen van de hemelse Vader en be a blessing as a papa!