Er is opvallende overeenstemming cq overlap tussen de modellen voor persoons-, team- en organisatiecultuurtypen. Daarbij zijn Quinn, Briggs-Meyers en Belbin modellen die in de wetenschap gebruikt worden, terwijl DISC en Insight een praktische, maar niet wetenschappelijke benadering geven. Overigens is Briggs-Meyers weer gebaseerd op de persoonlijkheidstypen van psycho-analiticus Jung. Hieronder leg ik al deze vellen op elkaar.

a. Extravert | Taakgericht

In de DISC benadering staat de D voor ‘dominant’ of ‘doelgericht’. Het staat voor een persoonstype dat makkelijk besluiten neemt en doelen wil halen. Daarin anderen meeneemt. Rationeel en aanwezig.

Insight kleur: rood.

In de Quinn benadering staat het ‘rationeel doel’ kwadrant voor extern en onder controle. Rationeel, streven naar efficiëntie. Doelen halen.

Belbin stelt dat bijzonder succesvolle teams onder andere bestaan uit een capabele coordinator. Deze persoon is volwassen, zelfverzekerd en een goed voorzitter. Hij verduidelijkt doelen, stimuleert besluitvorming en kan goed delegeren. Daarnaast onderscheidt Belbin de vormgever (houdt van winnen, daagt uit is dynamisch en functioneert uitstekend onder druk) en de specialist (doelbewust, neemt initiatief en is toegewijd).

Jung benoemde in dit kwadrant de extraverte persoon en twee rationele functies denken en voelen.

Bij Briggs-Meyers zit dit persoonstype op de lijne E (extravert), T (thinking), S (sensing) en J (judging).

b. Introvert | Taakgericht

Binnen DISC is dit type C. Consciëntieus. Nauwgezet. Zet de puntjes op de i en houdt van controle en duidelijkheid. De boekhouder zeg maar.

Insight kleur: Blauw.

Bij Quinn is dit het kwadrant ‘intern proces’. Mensen zijn naar binnen gekeerd. Hun streven is dat de afdeling intern efficient en onder controle wordt gehouden.

Bij Belbins bijzonder succesvolle teams is een monitor/evaluator nodig. Iemand die als inspecteur sober, strategisch en opmerkzaam is. De zwakke plekken ziet en benoemt. Daarnaast benoemt Belbin nog de doener (gedisciplineerd, conservatief en efficient).

Jung benoemde in dit kwadrant de introverte persoon en twee rationele functies denken en voelen.

Bij Briggs-Meyers zit dit persoonstype op de lijne I (introvert), T (thinking), S (sensing) en J (judging).

c. Extravert | Mensgericht

Binnen DISC is dit de I. De initiator. Een mensenmens die het heerlijk vindt om met nieuwe enthousiaste ideeën te komen en graag onder de mensen is.

Insight kleur: Geel.

Quinn hanteert het kwadrant ‘open systemen’. Mensen hebben een open kijk en zien de externe omgeving als een belangrijke bron van ideeën, vitaliteit en hulpmiddelen. Extern gericht en flexibel.

Belbin stelt dat een sterke plant nodig is voor een bijzonder succesvol team. Een plant is een innovator die creatief, fantasierijk en onorthodox is. Veel ideeën en in staat om moeilijke problemen op te lossen. Daarnaast noemt Belbin de brononderzoeker/netwerker (extravert, enthousiast en communicatief).

Jung benoemde in dit kwadrant de extraverte persoon en twee irrationele functies gewaarworden en intuïtie.

Bij Briggs-Meyers zit dit persoonstype op de lijn E (extravert), N (intuïtief) en P (Perceiving). Een keuze tussen T (thinking) en F (feeling) ligt niet in logische lijn met Jung, maar de nadruk ligt waarschijnlijk op F (feeling).

d. Introvert | Mensgericht

DISC noemt ook de S. Stabiel en sociaal. Een gevoelige persoon die de menselijke maat in de gaten houdt. Houdt van vrede, veiligheid en rust.

Insight kleur: Groen.

Binnen het Quinn model is dit de ‘menselijke relaties’. Intern en flexibel. De nadruk ligt op de informele menselijke omgang in plaats van op formele structuren.

Belbin stelt dat voor een bijzonder succesvol team naast bovenstaande drie nog minimaal één intelligent persoon nodig is die de plant stimuleert. Onder andere wordt daarvoor de groepswerker genoemd. Luistert, is mild en gevoelig voor mensen en situaties. Daarnaast noemt Belbin nog de voltooier (nauwgezet, gewetensvol en bezorgd).

Jung benoemde in dit kwadrant de introverte persoon en twee irrationele functies gewaarworden en intuïtie.

Bij Briggs-Meyers zit dit persoonstype op de lijn I (introvert), N (intuïtief) en P (Perceiving). Een keuze tussen T (thinking) en F (feeling) ligt niet in logische lijn met Jung, maar de nadruk ligt waarschijnlijk op F (feeling).