Voor een volkje, dat altijd gevraagd en ongevraagd nadrukkelijk aanwezig is en midden in de nacht gewekt mag worden als het om zijn mening gaat, is het niet gek legio woorden te hebben die over ikke gaan. Jawel, dit gaat over de Nederlander. Dit gaat over jou en mij. Ga maar eens de grens over. Van mijlen ver zie (lang en zonverbrand), hoor (luid) , voel (aanrakerig, veel ruimte nodig), ruik (er is maar één wasmachine en die staat thuis) je ons, Nederlanders. Ach, als je maar genoeg benadrukt dat dat Jan Peter’s VOC mentaliteit is waarmee we rijk en beroemd geworden zijn, dan is dit imago nog wel te dragen.

Maar waar het me nu even om gaat is de taalkundige kant van dit verhaal. We hebben van allerlei ik-woorden op ons menu staan. Bij de VOC mentalliteit hoort ‘eigen machtig’. Als je met de auto bent dan is het meer ‘eigen gereid’. Ben je graag thuis bij moeders pappot dan is ‘eigen heimer’ heel geschikt. Ook ‘mein eed’ hoort daarbij.

Een paar ruigere varianten zijn ‘zelf bek lag’ voor als je een keer onderuit bent gegaan.
Soms zijn er tijden dat je zat bent van al dit ik-gedoe. Dan is het tijd voor ‘zelf zucht’. Prima, zolang je niet verglijdt naar ‘eigen lijk’ of ‘ik gericht’. Tussenoplossing is de ‘mei doorn’, zoals Paulus die had. Of je gaat je wat ontspannen met een potje basketbal (eigen dunk) of ‘mij meren’ in een bootje.

Resteren nog een paar superlatieven, waarmee het ikje nogal gestreeld wordt. Wat dacht je van ‘ego is me’. Dat is Engels voor ‘ikke is ikke’. Maar de Engelsen zeggen liever ‘egoism’. En dat is Nederlands voor ‘ikke ben het’. Soms zijn we zo één met de Engelsen he. Dubbel benadrukken kan ook. Wat dacht je van ‘mij zelf’. Mja, ‘mij’ en ‘zelf’ is toch hetzelfde, nietwaar? Maar het kan nog erger hoor. Er is één uitdrukking die alles slaat en dat is ‘dit maak Ik Mij Zelf Eigen’. Ochetochetoch, wat hebben we toch last van ‘zelf spot’,m mijn op mij gerichte spotje. Om het met Brabanders te zeggen: ‘hoe voel dat’? ‘Eigen aardig’ he? Begrijp je nu waarom sommige mensen de maand mei zo geweldig vinden?