een vogel fluit een merel die
een lied zingt op zijn wijs
een blad dat ritselt verderop
het avondparadijs

een echo-ende koekoeksklank die
wegsterft in de wind
een musje zoekt zijn eigen nest
de nacht roept als een kind

een vader dekt de tafel die
een nieuwe morgen wacht
een lamp die uitgaat in de gang
gestild komt daar de nacht