God, is ze daar
bij u misschien
Ik mis haar
Hebt u haar gezien?

20 maart 2009