Er staan een aantal teksten in de Bijbel die diepe indruk op mij gemaakt hebben. Die wil ik graag met je delen

  • ‘Om die reden buig ik mijn knieën voor de Vader’ (Efeziers 4:13)

Ik weet niet goed waarom deze tekst zo’n indruk op mij gemaakt heeft. Al tientallen jaren is dit één van de teksten waar ik ontroerd van kan raken. Misschien is het omdat het mijn positie ten opzichte van de grote machtige God weergeeft. Misschien omdat eenmaal alle knieën zich voor God zullen moeten buigen. Misschien vanwege het rationele ‘om die reden’. Dat er een aanwijsbare reden is om je voor God te buigen.

  • ‘Hem, de alleen wijze God, zij, door Jezus Christus, de heerlijkheid in alle eeuwigheid! Amen.’ (Romeinen 16:27)

De alleen wijze God. Ik kan denken dat ik heel wat voorstel, maar in vergelijking met God ben ik heel erg beperkt. Het doet me denken aan Job die op zich heel goede dingen deed en zei, maar toen hij zich tot God moest verhouden bleek pas de oneindige macht en wijsheid van God.

  • En zij zaten bij hem op de grond, zeven dagen en zeven nachten; niemand sprak tot hem een woord, want zij zagen, dat zijn smart zeer groot was. (Job 2:13)

Indrukwekkend dat als de vrienden van Job zijn verdriet en verslagenheid zien, ze eerst zeven dagen en zeven nachten naast hem komen zitten. Uit meeleven. Uit respect. Dat ze dat konden. Ik zou het gevoel hebben tekort te schieten als ik een uur naast iemand zou zitten zonder de woorden te vinden. Maar toch, een wijze les in empathie.

  • ‘Ik zal je zo veel wijsheid en onderscheidingsvermogen schenken dat je iedereen vóór jou en na jou overtreft’. (1 Koningen 3:12)

Salomo kan alles aan God vragen wat hij maar wil. God had hem daartoe uitgenodigd. Salomo ziet af van een Mercedes of een mooi paleis. Hij vraagt God om wijsheid. En God is daar blij mee. God geeft Salomo als toegift grote rijkdom. Dat Salomo juist om wijsheid vraagt. Mij ten voorbeeld. Heer, geef me wijsheid.

  • Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals u in mij bent en ik in u, laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden. (Johannes 17:21)

Het intieme gesprek tussen Jezus en God de Vader treft me altijd weer. Prachtig dat dit stukje kameraadschappelijkheid tussen Vader en Zoon in de Bijbel is opgenomen. Het hele hoofdstuk 17 vind ik ontroerend mooi. De bewogenheid van Jezus met de wereld. En met de mensen die in hem geloven. Enorm.