Bij Johannes denk ik altijd als eerste aan de liefde. Johannes heeft het begrepen. Als er één leerling van Jezus is geweest die Jezus citeert als Hij woorden geeft aan de liefde dan is Johannes het wel. Een paar voorbeelden: ‘God is liefde’ ‘Jezus, die ons liefheeft’ ‘Blijf in Mijn liefde’ ‘Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn’ ‘Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden’ ‘Ik heb hun uw naam bekendgemaakt en dat zal ik blijven doen, zodat de liefde waarmee u mij liefhad in hen zal zijn en ik in hen’. En natuurlijk die hele bekende tekst: ‘Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft’

Ik vind het ontroerend om te lezen dat die woorden van liefde bij Johannes overgekomen zijn. Johannes heeft de citaten van Jezus tot zich genomen. In zijn drie brieven schrijft Johannes zelf over de liefde het volgende ‘Bedenk toch hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft geschonken’ ‘Wie niet liefheeft kent God niet, want God is liefde’ ‘Wie in de liefde blijft, blijft in God, en God blijft in hem’ ‘Genade, barmhartigheid en vrede zullen bij ons zijn, van God, de Vader, en van Jezus Christus, de Zoon van de Vader, in waarheid en… liefde 😉 En natuurlijk heeft Johannes die hele bekende tekst ook in zijn geheugen gegrift: ‘En hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door hem zouden leven’.

Petrus, Jacobus en Johannes waren vertrouwelingen van Jezus. De drie mannen herkenden elkaar als vissers. Deden ook regelmatig samen een klus. Toen Jezus het dochtertje van Jairus het leven teruggaf stond hij het niemand toe er bij te zijn, behalve Petrus, Jacobus en Johannes. Toen hij zich klaarmaakte voor Zijn kruisiging en op de berg onder bloed zweet en tranen met Zijn Vader praatte, waren alleen Johannes, Jacobus en Petrus er bij. Aan tafel hadden ze de plaatsen direct naast Jezus. We lezen – hoe menselijk – dat Petrus, Jacobus en Johannes die vriendenband proberen te cashen. Petrus begint eerst met ‘Heer, we hebben alles prijsgegeven en zijn u gevolgd’. Onderliggende toon: daar worden we natuurlijk wel voor beloond als Uw Koninkrijk eenmaal gevestigd is. Jezus legt Petrus uit dat je inderdaad beloond wordt voor het volgen van Jezus, maar geeft Petrus ook mee dat het plekje hem gegund wordt. En dat hij zijn plaatsje kan verspelen als hij de belangrijkste wil zijn. Even later proberen Jacobus en Johannes het over een iets andere boeg – het zijn tenslotte vissers – en nemen Jezus apart. Het wordt zo’n gesprek van ‘O, wat zouden wij graag willen dat U doet wat wij U zullen vragen’. Je herkent dat soort retoriek vast wel. Aandacht vragen. Beetje polsen of je partner of zakenpartner in de mood is voor iets dat jij wilt. Beetje aftasten. Jezus hapt en ze vragen Hem om het mooiste plekkie in de hemel. Jezus geeft hen mee dat ieder de plek krijgt die hem toekomt. Geen vriendjespolitiek. De andere leerlingen krijgen lucht van dit gesprek en er ontstaat ruzie. Niet zo gek als je bedenkt dat de meeste leerlingen nog steeds verwachtten dat Jezus koning zou worden en de Romeinen het land uit zou jagen. De leerlingen zagen zichzelf al zitten als premier of als minister…

Je zou het zo niet zeggen, maar je moet bedenken dat Johannes een echte donderstraal was, net als zijn broer Jacobus. Zonen van de donder werden ze genoemd. Dus blijkbaar ging het er thuis ruig aan toe. Hij werkte in het familiebedrijf in de visserij. Een goed lopend zaakje dat pa runde met zijn zonen en wat dagloners. Het moet voor Johannes een hele belevenis zijn geweest dat Jezus naar Jacobus en hem toekwam en die beroemde rabbi-woorden tot hen sprak: ‘Volg mij’. Maar ze doen meteen wat Jezus zegt en laten de netten bij wijze van spreken meteen vallen. Pa Zebedeus zal wel wat extra dagloners ingeschakeld hebben, maar vond het waarschijnlijk ook een hele eer dat zijn zonen in de crew van Jezus opgenomen werden. Dat ze ‘zonen van de donder’ waren moet goed te merken zijn geweest voor de andere leerlingen. Op een gegeven moment is Jezus niet welkom bij de Samaritanen. Jacobus en Johannes weten de oplossing. ‘Heer, wilt U dat wij zeggen dat vuur van de hemel zal neerdalen om hen te verteren?’ Wow, wat een tekst. Daar is de huidige politieke praat niks bij. Van dik hout zaagt men planken. Jezus pikt dit soort taal niet en bestraft hen.

Als er iemand veel geleerd heeft van het optrekken met Jezus dan was het Johannes dus wel. Van donderstraal en vernietigende voorstellen naar liefde, troost en onderscheidingsvermogen. Gelukkig heeft Johannes zijn evangelie pas geschreven nadat hij de Heilige Geest gekregen had. Als hij er eerder aan begonnen was dan was het waarschijnlijk een ruig Bijbelboek geworden ;), heel anders dan de woorden die we nu lezen. Wat we nu lezen is een man die in alles Jezus’ liefde ziet en alles voor Jezus over heeft. Die in de derde persoon enkelvoud over hemzelf schrijft. Alsof hij zich wat schaamt en wil zeggen: let maar niet op mij, het gaat niet om mij en het gaat niet over mij. Een man waarvan de andere leerlingen onterecht dachten dat hij niet zou sterven. Die intiem met Jezus sprak. Die de meest kernachtige vragen aan Jezus mocht stellen (‘Heer, wie is het die u verraden zal’?). Deze man schrijft meerdere keren van zichzelf als ‘De leerling die Hij, Jezus liefhad’. De liefde van Jezus was zijn houvast. Toen Jezus aan het kruis stierf was Johannes er bij als één van de weinigen. Trouw tot de dood. Jezus vertrouwde zijn moeder Maria toe aan zijn vriend Johannes.

Johannes heeft veel offers moeten brengen voor het volgen van Jezus. Zijn broer Jacobus werd vermoord. Hij zelf liep gevaar. Toen hij na Pinksteren met Petrus de joodse wereld in trok werd hij meerdere keren gevangen genomen. Maar niets kon hem tegenhouden om van zijn Jezus te vertellen. Uiteindelijk wordt hij verbannen naar Patmos. Wat einde oefening lijkt wordt een grootse gebeurtenis (dat doet even aan Simson en Elia denken). Zijn vriend Jezus komt bij hem op bezoek in een visioen en laat Johannes zien wat er met de wereld gebeuren gaat.

Lessons learned: 1. Je hoeft niet te hebben gestudeerd om Jezus te kunnen begrijpen of door Hem geliefd te worden. 2. Jezus vraagt een nederige houding, zelfs als je op het punt staat premier te worden. 3. De grootste donderstraal kan getroffen worden door de liefde van Jezus. 4. Hou de zaag scherp. Als je denkt dat je klaar bent met je taak op aarde kan het zijn dat de grootste klus van je leven nog voor je ligt. 5…