Hoe vruchteloos die daad!
Homo Sapiens graaft
eigen graf. En stof
keert weer. Als God
niet had gered
dan waren wij.

7 mei 2008