We kunnen veel managementvaardigheden leren van mensen die in de Bijbel beschreven staan. En bij uitstek van onze Heer Jezus Christus Hieronder een reflectie op basis van de wereldberoemde 8 Habits van Steven Covey

1 wees proactief: Jezus heeft zich vanaf het allereerste moment van Zijn bediening pro-actief opgesteld. Hij benaderde zijn discipelen, liet zich dopen, koos voor de gebieden waar hij verandering wilde bewerken. Sterker nog, God heeft de hele wereldgeschiedenis in het teken gezet van de komst van Jezus. Tal van Bijbelverzen uit het Oude Testament getuigen daarvan. Pro-activiteit die elk begrip van ons te boven gaat.

2 begin met het einde voor ogen: Als er één mens op aarde heeft geleefd die is begonnen met het einde voor ogen dan is het Jezus wel, Gods Zoon. Hij begon zijn bediening met het duidelijke einde voor ogen dat hij Zich zou geven als verzoenend offer om de relatie tussen God en mens te herstellen. Zijn hele bediening stond in dat teken.

3 belangrijke zaken eerst: Jezus wist wat belangrijk was. Omgaan met Zijn Vader was voor Hem top-priotiteit. Thirst things first… Vervolgens het omgaan met Zijn disicipelen, Zijn middle-management. Jezus wist dat er haast bij was omdat Hij in drie jaar zijn middle-management diende klaar te stomen voor de vestiging van een solide lange termijn kerkgemeenschap.

4 denk win-win: Jezus wist dat Zijn leiding en Zijn bediening een win-win situatie opleverden. Voor Hemzelf omdat hij na het ‘volbracht’ terug zou gaan naar de Vader. Voor de Vader omdat Hij de wereld met de Vader zou verzoenen. Voor de mens omdat de mens door Hem gered zou worden van de dood. Voor de schepping omdat de schepping toekomst zou krijgen in een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.

5 eerst begrijpen dan begrepen worden: Jezus luisterde en kende het hart van de mensen. Hij nam de tijd voor de kwetsbaren en de zwakken. Kinderen, Samaritanen, Discipelen. Tegelijkertijd stelde Hij zich hard op ten opzichte van hen die die kwetsbaren en zwakken op een verkeerde manier behandelden.

6 creeer synergie: De voornaamste synergie die Jezus heeft bereikt was na Zijn hemelvaart. Toen de Heilige Geest werd uitgestort op de gelovigen in Jeruzalem ontstond er een enorme lading en ontlading die alles wat Hij had onderwezen in een stroomversnelling zette. De discipelen werden apostelen en werden ver boven zichzelf uit getild door de kracht van de Heilige Geest.

7 houd de zaag scherp: Door Zijn intieme omgang met de Vader en zijn gesprekken met zijn intimi hield Jezus voortdurend de zaag scherp van zowel Zichzelf als van zijn intimi.

8 van effectiviteit naar inspiratie: Deze is niet zo moeilijk. De opstanding van Jezus toonde Zijn effectiviteit. Het directe doel van Zijn leven op aarde was bereikt. Maar door Zijn opstanding kwam de Heilige Geest beschikbaar voor ieder mens. Inspiratie verwijst naar ‘spirit’, ofwel ‘geest’. Het leven van Jezus was het sterkste en meest letterlijke voorbeeld van ‘van effectiviteit naar inspiratie’ uit de wereldgeschiedenis.

P.s. Jezus is niet alleen een historische figuur die ook vandaag nog zeggingskracht heeft. Jezus is het Centrum van de tegenwoordige wereld. Alles is om Hem begonnen en alles bestaat omdat Hij het wil. Jezus leeft.