Ik noem haar Bonafida. Ze heeft in de Bijbel geen naam en dat doet me wat pijn. Natuurlijk heeft ze een naam. Maar zoals in diverse verhalen in de Evangeliën staan niet alle namen vermeld. Ik noem haar Bonafida. Dat betekent ‘goed geloof’. Maar het klinkt ook een beetje als ‘bloedverlies’ en ‘bevend’. Ik vond die naam wel passen.

De schrijvers zullen ook niet geweten hebben wie deze vrouw was. En dat is meteen ook het schrijnende. Want ze was onrein, een onaanraakbare. Het doet me denken aan de dalits in India die buiten het kastenstelsel zijn gesloten. Mevrouw Bonafida moest wegduiken voor de mensen en leefde al twaalf jaar een vergeten bestaan. De enige mensen waar ze veel mee om ging waren de doktoren. Ze had al haar geld aan doktoren verspijkerd, maar niks had geholpen om haar voortdurende bloedvloeien te stoppen. Geen man die zo’n stinkende onreine vrouw wilde.

Ik ben niet medisch geschoold, maar vraag me wel af wat het geweest kan zijn. Hormoonschommelingen? Poliepen? Baarmoederhalskanker? Of zou het door mannen gekomen zijn? Hoe ook, ze lijdt er aan en ze hoort van Jezus. Waarschijnlijk heeft ze gehoord dat Jezus er met de boot aan kwam, stond ze met die massa’s mensen aan de oever van het meer. Bang dat de mensen haar herkenden als die onreine vrouw. Bang dat de mensen haar bloedverlies zouden ruiken. Maar toch gekomen. Dit was haar kans en na al die dokters was dit haar enige kans.

Maar Jezus wordt in beslag genomen door een belangrijke man. Altijd weer die mannen. En nog wel de leider van de Synagoge. Zijn dochtertje lag op sterven of was net gestorven. Bonafida begrijpt direct dat ze totaal geen kans maakt. Menselijkerwijs zou Jezus totaal in beslag genomen zijn door deze aangrijpende situatie en zal hij net als een ambulance met zwaailicht maar één doel hebben: zo snel mogelijk ter plaatse komen. Maar zoals altijd heeft Jezus langzame haast. Hoe belangrijk het ook was om snel naar het dochtertje van de leider van de Synagoge te gaan, nog belangrijker is het voor Hem om vol ontferming te zijn voor iedereen die op Zijn pad komt. En ik zie het ook wel als een knipoog van boven dat Jezus door de mensenmassa niet echt snel vooruit kwam.

Reken maar dat er nogal wat mensen meegekomen zijn met de leider van de Synagoge. Om zijn verhaal kracht bij te zetten. Omdat belangrijke mannen altijd minder belangrijke mannen om zich heen hebben. Om voldoende ophef te maken zodat Jezus mee komt. Om de weg te banen. En daarbij nog al die mannelijke discipelen en mannelijke en vrouwelijke volgelingen van Jezus. Bonafida maakte dus totaal geen kans om er tussen te komen. Ze moet zich er tussen hebben geworpen. Twaalf jaar radeloosheid gooit ze nietsontziend in de strijd met maar één doel: de aanraking van Jezus. Niet dat Jezus haar zou moeten aanraken – wie was zij helemaal in vergelijking met al die belangrijke mannen. Maar ze wist en geloofde dat het aanraken van Jezus haar bloedvloeien zou stoppen.

Jezus voelde dat er kracht van hem uit ging en wist hoe dat kwam. Hij wist dat ze zo snel mogelijk weg wilde komen. Want de Joodse wet zei dat ze als onreine niemand mocht aanraken. Door het aanraken werd Jezus ook onrein. Een schande. Bonafida was bang dat ze daarom veroordeeld zou worden. Was het niet door Jezus dan wel door de omstanders als ze er achter kwamen dat ze onrein was. Ze zal ook doodsbang geweest zijn omdat ze tijd van Jezus vraagt terwijl het dochtertje van één van de belangrijkste Joden op sterven ligt. Hoe durft ze!

En toch vraagt Jezus naar haar. Waarom? Blijkbaar wilde Jezus haar bemoedigen en in ere herstellen. Beste Bonafida, wat gaaf dat je gelooft dat je me alleen maar hoefde aan te raken. Door je geloof ben je genezen. Ga met een gerust hart naar huis en kijk mensen, dit is Bonafida. Ze is genezen, van haar onreinheid af en daarmee een aantrekkelijke vrouw geworden. Maar Jezus wilde ook alle omstanders iets leren. Kijk, zo ziet geloof eruit. Je vol vertrouwen op Jezus storten. Kijk mannen, ik ben niet alleen gekomen voor jullie maar net zo goed voor de vrouwen. Ik laat jullie zelfs even wachten en stilstaan bij deze situatie terwijl het dochtertje van Jairus aan het overlijden is. Zo belangrijk vind ik dit.

Dit doet me denken aan de fistula dames op Mercy Ships. Vrouwen die door complicaties bij een veel te jonge zwangerschap voortdurend incontinent zijn en daardoor uitgestoten uit hun gemeenschap, worden op het schip van Mercy Ships geopereerd en daarna met mooie kleren aan in hun dorp in ere hersteld. Kijk, mensen, deze aantrekkelijke vrouw is genezen. Neem haar weer op in jullie gemeenschap.

Bonafida komt niet voor in het rijtje van geloofsgetuigen in Hebreeën 11. Dat is jammer. Sowieso jammer dat daar maar zo weinig vrouwen in staan. Vrouwen zoals Deborah en Ruth. Maar voor God is Bonafida net zo belangrijk, ook al staat ze niet in erelijstjes. En zo is het ook voor ons. Strek je in alle eenvoud uit naar Jezus en laat je niet ontmoedigen door de gedachte dat Hij voor jou wel geen tijd zal hebben.

Lessons learned: 1. Jezus heeft altijd tijd voor je. 2. Belangrijke mannen hebben niet altijd voorrang. 3. Kom met Jezus in aanraking. 4. Iedereen heeft een naam. 5. Jezus gaat niet alleen met mannen om.