Wat een manager kan leren van onze Heer Jezus Christus

Het is misschien een wat vreemde move, maar deze keer wil ik het met jullie hebben over wat we als managers van de Heer Jezus Christus kunnen leren. En dat is heel wat. Vooropgesteld, de kerk is geen business en onze Heer Jezus Christus is duizend maal meer dan alleen een manager. Ik ben manager bij 3xM en kijk met bewondering naar hoe Hij zich bewoog en wil van Hem leren. In alles.

§  Visie doorgeven. Jezus gaf zijn leerlingen de principes door die Hij van de Vader gekregen had. Zodat de leerlingen altijd wisten waarom ze deden wat ze deden. Ook al was dat voor hen vaak moeilijk te vatten.

§  Worstelen op het juiste niveau. Ik heb heel wat managers meegemaakt die tussen directeur en medewerkers in stonden, waarbij de manager vooral spreekbuis was van de medewerkers of er zelfs tussenuit stapte als het spannend werd. Dat lijkt vaak sympathiek en ik moet eerlijk zijn dat ik ook in die valkuilen getrapt ben. Jezus worstelde op het juiste niveau. Sprak uitvoerig met Zijn Vader. Worstelde met Hem. Om daarna gelouterd en met vertrouwen weer met zijn leerlingen om te gaan.

§  Belangen van medewerkers. Jezus bracht zijn leerlingen voor de troon van de Vader, pleitte voor hen.

§  Oog. Jezus had oog voor zijn leerlingen. Kende hun kracht en hun zwakte. Hij nam regelmatig één van hen apart of sprak hem aan als dat nodig was. Petrus. Judas. Thomas.

§  Teambuilding. Jezus deed bij uitstek aan teambuilding. Trok de hele dag met zijn leerlingen op. Leerde hen, bevroeg hen, instrueerde hen, testte hen uit, smeedde hen samen.

§  Delegeren. Jezus gaf de leerlingen verantwoordelijkheid. Eerst op instructieniveau. Doe dit, doe dat. Daarna breder. Hij zond hen met verwachting twee aan twee uit en was heel blij toen de leerlingen enthousiast terugkwamen omdat ze in de naam van Jezus wonderen konden doen.

§  Voorbereiding. Jezus bereidde de dingen zorgvuldig voor. Alleen al de 30 jaar voorbereiding voordat Zijn actieve leven in het openbaar op aarde begon. Maar ook tijdens Zijn laatste drie jaar op aarde bereidde Jezus alles goed voor. De paasmaaltijd.

§  Planning. Jezus wist heel goed hoe het plan van de Vader zou worden uitgerold. Daarbij moest hij zijn leerlingen voortdurend terugbrengen naar de oorspronkelijke planning. Nee, het is mijn tijd nog niet. Ja, ik ga nu wel naar Judea.

§  Duidelijke instructies en aanwijzingen. Jezus was heel duidelijk. Regel nu een zaal. De Bergrede met tal van vernieuwende bepalingen. Vrouw, zie uw zoon. Dat gaf vertrouwen.

§  De zaag scherp. Jezus nam veel tijd voor overdenking, gebed, gesprek met Zijn Vader. Trok zich vaak terug in eenzaamheid. Goede gesprekken met zijn vrienden.

§ Karakter. Jezus was en is is volmaakt. Volmaakt integer. Volmaakt liefdevol. Volmaakte compassie. Volmaakt authentiek. Volmaakt wijs. Volmaakt zondeloos. De juiste woorden op het juiste moment. Simon, zoon van Johannes, heb je me echt lief?