Regelmatig doe ik mee aan een Brainstorm. Gisteren nog eentje bij 3xM ‘Als we nou eens alles vergeten wat achter ons ligt en waar we op dit moment aan vast zitten, wat zou je dan willen?’ Een presentatie van een Brainstorm heeft altijd iets van leuk, opwindend in zich. Wat is er nou leuker dan oeverloos dromen en fantaseren over de toekomst. En je wordt er nog voor betaald ook! En dus gaat het extraverte halfdeel van de mensheid helemaal los terwijl het introverte smaldeel zich in deze achtbaan angstvallig aan de tafelrand vastgrijpt met als enig lonkend perspectief het einde van de Brainstorm zelf.

Waarom is het voor ons zo moeilijk om een goede Brainstorm te houden? Kom ik weer op mijn favoriete DISC model. Een Brainstorm kan heel erg fout gaan voor alle vier de kwadranten. Mensen met een sterke C moet je niet kwellen met een Brainstorm. Ze zullen elk nieuw idee fileren op haalbaarheid en kosten. Mensen met een sterke S moet je evenmin kwellen met een Brainstorm omdat ze al die veranderingen onveilig vinden. Misschien kosten ze wel je baan of kom je in een ander team terecht of moet je meer thuis gaan werken. Mensen met een sterke I moet je niet kwellen met een Brainstorm. Je denkt wel dat je los kunt gaan, maar bij het eerste beste doldwaze idee worden ze meteen als gegrilde kleiduiven uit de lucht geschoten. Mensen met een sterke D moet je niet kwellen met een Brainstorm. Ze zuchten onder de ideeën diarree van de I-tjes en maken zich kwaad over het gedram van de C-tjes en het gemekker van de S-jes. Ziedaar de kwelling van een Brainstorm.

Maar het kan ook anders. Een Brainstorm kun je beter in fasen doen.

@ Doe eerst een uitgebreide sessie met de I-tjes. Maak er een gezellige boel van en een setting waarin I-tjes flink kunnen lachen en de doldwaze ideeën over elkaar heen rollebollen. Gun ze een kwartiertje om warm te worden, waarbij ze bijvoorbeeld in snel tempo 20 smoezen moeten verzinnen waarom ze te laat zijn. Of 20 redenen waarom het boeren laten onder het eten goed voor je is. Geef de I-tjes daarbij een spoedcursus theater maken, zodat ze vrij zijn zich verbaal en non-verbaal te uiten. En ook om te leren om elkaar te versterken en elkaars idee nooit af te vallen. Daarna begin je de eigenlijke Brainstorm sessie. Zorg ervoor dat je alle maar dan ook alle ideeën van dit gezelschap I-tjes vastlegt tot een woeste oersoep.

@ Leg in een tweede sessie al deze ideeën aan een groep D-tjes voor. Met de vraag: noem zoveel mogelijk bruikbare elementen uit elk idee. En ook als een idee aanleiding geeft voor een totaal andere gedachte, schrijf die dan op. Onderscheid eventueel ideeën die op korte en ideeën die op lange termijn bruikbaar zijn. En eventueel must have’s en nice to have’s. Enfin, D-tjes zijn doelgericht genoeg om dit allemaal richting en zin te geven.

@ Leg de bruikbare elementen van de D-tjes aan een groep C-tjes voor. Vraag hen van elk element zoveel mogelijk bezwaren op te schrijven. Kostenaspecten, locatie, heeft-nooit-gewerkt-zal-nooit-werken, veiligheid etc. etc.

@Leg de bruikbare elementen ook voor aan een groep S-jes. Vraag hen hoe elk element voelt. Laat ze noteren wat sterk positieve en sterk negatieve gevoelens oproept en waarom.

Nadat je dit allemaal hebt gedaan breng je de hele groep bij elkaar en vertel je alle uitkomsten. Voor iedereen boeiend om te zien wat anderen met jouw verhaal hebben gedaan. Boeiend om te zien dat iedereen vanuit haar/zijn kracht bij heeft kunnen dragen.

In deze slotsessie is het zinvol dat het management cq de leiding, aangeeft op welke manier ze hier mee verder gaan. Ook dat is boeiend, omdat daaruit duidelijk wordt hoever een organisatie is met bottom-up denklijnen, burgerparticipatie, klantgerichtheid, medezeggenschap of hoe het in jouw jargon ook maar heet.

Ik vind Brainstorms leuk om te leiden en leuk om te volgen! Ik wens je een aangename Brainstorm toe!