Letterlijk betekent dit woord: hyper-uitbarsting. Het komt vier keer voor in de Bijbel.

  1. Geef!. Ik werd gisteren wakker met de woorden van Luc. 6:38 in mijn hoofd. Daar staat: ‘Geef! En je zal gegeven worden een goede, neergedrukte, geschudde en overlopende maat‘. Naar deze tijd vertaald: ‘Geef! En weet je wat Ik dan ga doen? Ik ga je volstoppen, je uitbundig plat zegenen’. Oftewel: God heeft uitbundige zegen voor je klaarliggen als je bereid bent te geven. Wat geven? Dat staat in de verzen die vooraf gaan aan vers 38, nl Luc 6:28-37.
  2. Vertrouw! In Ef. 3:20 staat: ‘Hem nu, die machtig is meer dan overvloedig te doen boven al wat wij bidden of denken, naar de kracht die in ons werkt, Hem (zeg ik) zij de heerlijkheid in de gemeente door Christus Jezus in alle geslachten tot in eeuwigheid. Amen!’.
  3. Heb Lief! In 1 Tess 5:13 staat ‘En acht hen zeer veel in liefde, om huns werks wil’.
  4. Bid! In 1 Tess 3:10 staat ‘Nacht en dag zeer overvloedig biddende’

Het is dezelfde power-bewoording als de ‘abnormaal hete‘ oven die koning Nebukadnezer had laten opstoken voor de drie vrienden van Daniel (Dan. 3:22) en de belofte die God geeft als je bij Hem (terug) komt: in de taal van het Oude Testament: de perskuipen zullen overstromen van jonge wijn en olijfolie (Joel 2:24).