Het doodvonnis tegen Meriam Ibrahim is vernietigd. Veel mensen zullen bij die opmerking opgelucht ademhalen. Maar voor de meeste mensen gaat het leven gewoon door en hebben ze geen flauw idee wie deze vrouw is of was. Zo werkt dat in ons leven. Twee kilometer verderop kan een gruwelijke brand woeden waarbij mensen omkomen die hadden kunnen worden gered, maar wij liggen in onwetendheid in de zon te luieren. Het Amber alert moet wel heel sterk zijn wil ik uit mijn luie tuinstoel komen. Ik herinner me een moment dat we in Bosnië woonden. We kregen een belletje vanuit Nederland omdat mensen bezorgd waren over onze veiligheid. Ze hadden namelijk op TV gezien dat in Banja Luka etnische rellen waren uitgebroken bij de herbouw van de hoofdmoskee. En dat was vlak bij ons. Maar nog altijd zo’n 70 km van ons vandaan. We hebben er vrijwel niets van gemerkt. Lang leven de weteloosheid die ons beschermt tegen een 24/7 uitputting. Mja, maar…

Terug naar Meriam Ibrahim. Een mooie Sudanese vrouw van 27 jaar oud. Getrouwd en twee kindertjes. Ze was door de rechtbank schuldig verklaard aan afvalligheid en overspel en was veroordeeld tot de doodstraf. Dochter van een moslimvader die het gezin al vroeg verliet en een orthodox christelijke moeder. In Sudan is de meerderheid moslims en geldt de islamitische shariawetgeving. En die bepaalt dat een moslim zijn of haar geloof niet vaarwel mag zeggen en evenmin mag trouwen met een niet-moslim, op straffe van de doodstraf. Maar Meriam wilde haar christelijke geloof niet afzweren. Bovendien had ze haar moslimvader eigenlijk nooit gekend en was ze haar moeder gevolgd in het orthodoxe christen-zijn. Dus hoezo afvallig. Maar goed, in de gevangenis dus met haar kindje van nog geen twee jaar oud. De tweede werd zelfs in de gevangenis geboren. Totaal onmenselijk om vrouwen op deze manier met hun kinderen op te sluiten. Alleen al vanwege de trauma’s die het kind oploopt. Want moeder werd ook nog een keer gegeseld omdat ze hardnekkig weigerde haar geloof in God af te zweren.

Gelukkig werd het verhaal over Meriam bekend. Er werd wereldwijd voor haar gebeden. Meer dan 700.000 mensen tekenden de petitie van Amnesty International. Ook werd op politiek niveau druk op de Sudanese overheid uitgeoefend. Minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans sprak zijn zorgen uit tegen de Sudanese ambassadeur: ‘Vrijheid van godsdienst en levensovertuiging is een universeel mensenrecht. Sudan heeft de VN-verdragen waarin dat staat, ondertekend. En het staat zo in de eigen grondwet van Sudan’. 
Gelukkig nam het hof in Sudan in hoger beroep het doodvonnis niet over. Het hof meende dat er onder andere procedurele fouten waren gemaakt. Ik ken de uitspraak verder niet, maar op zich vind ik het heel listig dat het hof het op procedurefouten gooit en op die manier confrontatie met de sharia wetgeving uit de weg gaat. Meriam is vrij. Een heldin die weigerde toe te geven. Ze doet me denken aan Geert Wilders, maar dan anders. Beiden typeert dat ze uit overtuiging handelden en weigerden toe te geven, ook toen de druk toenam.  Maar hoeveel niet-moslims zullen er niet bezwijken onder die druk?

Er is veel beweging binnen de moslimlanden. Dictators, vrijheidsstrijders en shariamensen buitelen over elkaar heen in een poging hun brave new world te vestigen. Waar de algemene opinie aan het begin van die ‘Arabische Lente’ was dat het veel goeds voort zou brengen, rijzen nu steeds meer vraagtekens. Waar gaat het heen met Irak, Afghanistan, Egypte, Iran, Pakistan, Syrië, Libië en ga zo maar door? Wat heeft de Arabische Lente opgeleverd? En in hoeverre bevordert deze Lente niet de vrijheid maar de invoering van de shariawetgeving, gepaard gaand met verregaande onderdrukking van niet-moslims? En, om nog een stapje verder te gaan, noem eens een land waar moslims de meerderheid vormen en dat niet op de ranglijst van de 50 landen met de meeste christenvervolging staat?

Van sharia naar de doodstraf. In de Verenigde Staten krijgen jaarlijks zo’n 50 mensen death penalty en voordat ze die straf krijgen zitten ze zo’n 15 jaar in death row. Te wachten tot alle procedures zijn gevolgd. Overigens sterven er meer mensen in death row een natuurlijke dood dan dat er gedood worden door death penalty… Nog dichterbij. In Nederland is de doodstraf afgeschaft in 1983. Maar de SGP staat niet afwijzend tegenover de doodstraf. En ook de Christenunie vindt dat de overheid het recht heeft de doodstraf toe te passen. Als uiterste middel om het kwaad te straffen. En ik moet eerlijk zeggen dat ik veel voel voor dit standpunt. Als ik denk aan Hitler of aan Breivik die beiden moedwillig en zeer bewust een slachting hebben aangericht dan komt de doodstraf wat mij betreft in beeld. En daarmee is ook meteen het gevoelige punt rond de doodstraf weergegeven. Met de SGP ben ik voor de beschermwaardigheid van het menselijk leven. En dus ben ik tegen abortus. Ik ben tegen doodstraf op grond van moreel afwijkend gedrag. Ik ben tegen doodstraf op grond van afvalligheid. Ik ben tegen doodstraf op grond van ideologisch afwijkende mening. Ik ben tegen etnische zuivering. En ik ben voor de doodstraf als uiterste maatregel ter bescherming van het menselijk leven.

Noot: Helaas blijkt dat Miriam een dag na haar vrijlating met haar gezinnetje is opgepakt op het vliegveld van Khartoum. Wordt vervolgd.

Doodstraf