Onbegrijpelijk. Er ligt een concreet voorstel om onze taal meer internationaal te maken. En niemand die aan de bel trekt. Blijkbaar is iedereen zo in de ban van de verkiezingen dat dit er doorheen is geglipt. En hoewel ik niet snel de barricades op ga moet dit echt stoppen. Ik wil het niet meemaken dat ‘neus’ straks ‘nös’ wordt. Het vloekt gewoon voor je ogen als je het leest. Maar dat is wel wat nu op het spel staat.

Het Genootschap Onze Taal schrijft dit in een officieel rapport aan de regering dat precies over een week in de Tweede Kamer wordt besproken. Het Nederlands Dagblad legde er beslag op en wijdde er op 19 maart al een artikel aan, maar daarna bleef het stil, doodstil. Ik snap dat niet. Onze taal gaat op de kop mensen. De hele Tweede Kamer weet het en niemand hoor je er over. Zelfs de politici die normaalgesproken onze Nederlandse cultuur beschermen hoor je nu niet. Ik snap het echt niet. Vertrouwen ze er op dat deze aanpassingen het toch niet zullen halen? Of zijn ze blind voor wat dit met onze taal zal gaan doen?

Om welke aanpassingen gaat het? ‘Om alle aanpassingen die de applicatie van de Nederlandse taal in het internationale domein bevorderen’, aldus het Genootschap. Ze bedoelen gewoon dat het Nederlands niet goed te lezen en uit te spreken is. En daarom gaan we dus een flink aantal aanpassingen verrichten. Natuurlijk staan in het rapport mooie woorden als ‘gefaseerd’ en ‘gecommuniceerd’ en dat zal allemaal wel. Maar het feit blijft dat het unieke Nederlandse taalkleed straks verandert in een vreemde brei woorden waar ik mezelf niet meer in herken.

Concreet.

1. De dubbelklanken gaan eruit. De eu wordt het Duitse ö, ‘ei’ en ‘ij’ worden ‘ej’,’ou’ en ‘au’ worden ‘au’ en ‘oe’ wordt ‘u’. Misschien doen die laatste twee wijzigingen nog het meeste pijn omdat we uniek zijn in het uitspreken van de ‘u’. Veel landen spreken de ‘u’ uit als ‘oe’. Het Genootschap geeft als ultiem argument om toch maar op te schuiven aan dat ook in het latijn de ‘u’ als ‘oe’ wordt uitgesproken. En wat krijgen we ervoor in de plaats als we ‘duf’ willen zeggen? Je raadt het al: ‘düf’.

2. Dubbele klinkers worden enkele klinkers. ‘oo’ wordt ‘o’. Dat is echt klankverlies en zal fors wennen zijn omdat ‘bos’ en ‘boos’ niet meer te onderscheiden zijn. Eigenlijk worden het dan gewoon twee betekenissen van het woord ‘bos’. Net zoals ‘bank’ twee betekenissen heeft. En het gekke is dat je over twintig jaar geen verschil meer hoort tussen ‘bos’ en ‘boos’. Zo snel gaat dat.

3. Letters worden fonetisch een eenduidig gespeld. Voor middelbare scholieren een verademing, want de hele ‘d en t kwestie’ wordt overbodig. Je schrijft het gewoon zoals je het zegt. ‘ik wort ejndelük gevolgt’.

4. Samengestelde letters verdwijnen. De ‘ng’ verdwijnt. Dus geen ‘ding’ meer maar ‘din’, geen ‘gangbaar’ meer maar ‘ganbaar’. Ja, dat is wel wennen. En wat denk je van ‘schreeuw’. De ‘ch’ verdwijnt en de ‘uw’ ook. ‘Schreeuw’ wordt dus ‘sgrew’.

Ik weet niet goed wat bij me overheerst. Boos? Verdrietig? Of vooral weemoed? Want laten we eerlijk zijn, het was een kwestie van tijd en dan komen die wijzigingen er toch. Veel jongeren gebruiken in hun communicatie fonetisch en slim taalgebruik. Bovendien zijn de wijzigingen erg fijn voor dyslectische mensen. Dat begrijp ik allemaal wel, maar toch gaat dit me echt te ver. Ik ben normaal niet zo van de petities, maar dit keer ga ik er eentje opstellen. Hou m’n site in de gaten.

Ze gaan ons de oe afpakken..!!