Wiskundigen slaan alarm. Er komt een tekort aan wiskundigen. Daardoor kunnen de komende 40 jaar 400.000 banen uit ons land verdwijnen. Sterker nog, 900.000 arbeidsplaatsen hebben direct met wiskunde te maken. Sterker nog, om deze banen te laten bestaan worden nog eens 1.400.000 functies vervuld. Sterker nog, alle 16.000.000 Nederlanders van vier jaar of ouder tellen wel eens. Kortom: Alles is Wiskunde en Wiskunde is alles. Respectievelijk helemaal waar en totale onzin.

Dat ‘alles is’ heb ik meer gehoord. Mijn vader was archivaris bij Scania. Voortdurend in de weer met belangrijke en minder belangrijke stukken. Categoriseren, classificeren, kaf van koren scheiden, vindbaarheid, informatiedragers. Dat soort zaken. Hij poneerde de stelling ‘Alles is Logistiek’. En in essentie klopt het. Ga maar na. Alles wat je doet heeft te maken met verplaatsing. Verplaatsing van gedachten, zenuwimpulsen, rijden van A naar B, transport van woorden en overdracht van gedachten naar vingers die toetsen naar beneden drukken waardoor nulletjes en eentjes worden herordend die met een muisklik via jouw ogen door jouw hersens worden geïnterpreteerd. Indrukwekkend hoe allesomvattend Logistiek is. Of, zoals het op de vrachtauto’s staat: zonder Transport staat alles stil. Alles is Logistiek en Logistiek is alles. Respectievelijk helemaal waar en totale onzin.

Eerder in mijn leven waren we bevriend met een chemicus. En je raadt het al: na een goede wijn mijmerde hij de woorden: ‘Alles is Chemie’. En inderdaad, er is veel voor zijn stelling te zeggen. Mijn handen bestaan uit stoffen, moleculen, DNA. Er kleeft zout en vet aan mijn handen. Toetsen van mijn toestenbord bestaan uit stoffen die uit unieke chemische verbindingen tot stand zijn gekomen. Het leven dampt en borrelt. Stoffen in ons lichaam maken ons gelukkig of ongelukkig, laten ons slapen of voorkomen dat we in slaap komen. Het gast, gist en bruist voortdurend in ons leven. En zonder Chemie kun je een innige relatie wel vergeten. Chemie is allesomvattend. Alles is Chemie en Chemie is alles. Respectievelijk helemaal waar en totale onzin.

Vul maar in. De Onderwijzer zal zeggen ‘Alles is Leren’. De therapeut zal zeggen ‘Alles is Liefde’. De kunstenaar zal zeggen ‘Alles is Kunst’. Het verliefde stel zal zeggen ‘Alles is Schoonheid’. Het geheim is dat ze allemaal een beetje gelijk hebben. Het leven is een eenheid, soms misschien meer dan je beseft of zou willen. Alles in dit leven is verbonden. Zo heeft de Schepper dat bepaald. Wij kunnen de schepping niet completer maken. Het beste wat we kunnen doen is op duurzame manier met de schepping omgaan; geen input leveren die enkel uitput. Trek je er een schakel tussenuit of kom je aan de balans van de dingen dan ontstaan rampen, variërend in omvang en zeggingskracht. Uitsterven van de bijen betekent een ramp voor de voedselvoorziening. Opwarming van de aarde verhoogt het risico op extreem droog en extreem nat. Maar ook het uitsterven of ontbreken van natuurlijke vijanden van konijnen, ganzen of kangaroes kan een ramp betekenen. Kortom: Alles is geschapen en de schepping is alles. Maar ook daarvan is het eerste helemaal waar en het tweede totale onzin.

Alles is [invullen naar keuze]