Christendemocraten hebben altijd al iets gehad met normen en waarden. Premier Balkenende is bekend om zijn pleidooi voor het ‘normen en waarden debat’. En christenen hebben altijd al iets gehad met dogma’s, normen en waarden. De Bijbel biedt een ruim palet aan normen en waarden die goed zijn voor ieder mens. Vervolgens kwamen de sociaaldemocraten met wat Geert Wilders ‘de linkse kerk’ noemde. Geert ergerde zich openlijk aan de warme ontvangst die het PvdA wilde bieden aan asielzoekers. N.B. Goedbeschouwd is Geert ook een lid van de linkse kerk door zijn pleidooi voor meer overheidszorg voor de ouderen, maar dat terzijde.

Wat we de laatste jaren steeds meer zien is dat de derde grote politieke beweging, die van het liberalisme, zich in de publieke opinie mengt als een ware ‘rechtse kerk’. Hun dogma’s, die van vrije markt en die van het vrijwel onbegrensde recht op individuele vrijheid, doen zich gelden. Met alle normen en waarden die er in meekomen. Heeft u het gelezen? Dat de VVD de vaccinatieplicht in willen stellen? Om kinderen te beschermen tegen de principiële uitwassen van hun ouders. De VVD vindt dat als ‘ouders in strijd met het belang van het kind handelen als er evidente kans op schade is’. Aldus VVD-wetenschapper Fleur de Beaufort. Interessant dat de VVD blijkbaar zowel het belang van het kind als de kans op schade op overheidsniveau wil borgen.

Daarmee laat de VVD zien dat het gezin voor hen beperkte waarde heeft. Verantwoordelijkheid, gezagsverhouding en soevereiniteit binnen het gezin moeten wat de VVD betreft buigen voor het individuele recht van de gezinsleden. Een puur staaltje ‘rechtse kerk’. En ik proef ook selectieve verontwaardiging. Waarom juist van inenting zo’n punt maken? In andere situaties maakt de VVD namelijk heel andere afwegingen.

We weten allemaal nog wel de trammelant rond Laura Dekker, het meisje dat in 2009 op 13-jarige leeftijd de wereld rond wilde zeilen. Haar ouders vonden dat prima. VVD-Kamerlid Hamming vond toen dat Laura in haar eentje de wereld over moest kunnen zeilen. In het radioprogramma Stand.nl liet ze het volgende weten : ‘Als de ouders van het kind overtuigd zijn dat het meisje het aankan, wie bepaalt dan dat ze dat niet mag doen?’ Kijk, daar ben ik het mee eens. Grote verantwoordelijkheid bij de ouders en die niet vanuit een vorm van selectieve verontwaardiging bij hen weghalen. En wat te denken van de abortusdiscussie. Wat nu als de VVD het echt meent met de ‘rechtse kerk’ gedachte dat ‘ouders in strijd met het belang van het kind handelen als er evidente kans op schade is’? Zou het dan niet voor de hand liggen dat de VVD zich met Christenunie en SGP hard zou maken voor de rechten van het (ongeboren) kind?

Nederland wordt niet beter van een ‘rechtse kerk’ en evenmin van een ‘linkse kerk’. Voor mij laten de ‘linkse kerk’ en de ‘rechtse kerk’ zien dat we als Nederland ook anno 2014 een kerk nodig hebben. Maar dan wel eentje midden in het dorp.

De rechtse kerk