Superrijken zijn hot in deze tijd. Geld is belangrijk en zij hebben het. Daarom veel aandacht voor deze mensen. We kennen wijlen Steve Jobs allemaal en Bill Gates. En sinds kort ook Donald Trump. We willen allemaal weten hoe ze het voor elkaar hebben gekregen en wat ze met al dat geld doen. Bill & Melinda Gates doen er fantastische dingen mee via de ‘Bill & Melinda gates foundation‘. Wat Donald met zijn geld doet is inmiddels ook wel duidelijk 😉 Maar wie is de rijkste man van Nederland? Niet de Heinekens. Niet de koningin. Het is de oprichter van Randstad, Frits Goldschmeding. Hij is nu 82 en heeft een heel interessante stichting opgericht waar hij een flink deel van zijn vermogen in stopt.

Deze stichting heeft als doel om liefde en medemenselijkheid terug te brengen in de samenleving. Het FD schrijft: ” In het bedrijfsleven is winst maken en eigenbelang belangrijker geworden dan de meer ‘zachte’ waarden als samenwerken voor een gemeenschappelijk doel of zelfs liefde voor elkaar. ‘Mensen worden inwisselbare winstmachines. Er is geen enkel streven meer vanuit de ondernemingen om de belangen van álle belanghebbenden van de onderneming te behartigen’. 

Ik vind dit hartverwarmend. In het primair onderwijs is de werkdruk belachelijk hoog geworden omdat kinderen economische producten in spé zijn. De BV Nederland vindt dat het onderwijs beter moet. Als maatschappij willen we resultaten zien.Ouders zijn mondiger dan ooit om er het allerbeste voor hun kind uit te slepen. En zo jagen we elkaar op. Het personeel in het onderwijs merkt het directe gevolg van al dit economische gehijg. Het wordt tijd dat de minister en de ouders weer oog krijgen voor de zachtere waarden.In de zorgsector is het niet anders. Er is fors geknepen in allerlei tarieven en voorzieningen. Zorgmedewerkers die net als onderwijsmedewerkers nog voor hun beroep kiezen vanwege de medemenselijkheid worden afgestompt. Een gevaarlijke ontwikkeling! Samenwerken en liefde voor elkaar, dat hebben we weer nodig. Zodat we met elkaar weer adem kunnen gaan halen na al dat gehijg.

Wow, het is een tijd geleden dat er openlijk over dit soort normen en waarden gesproken kon worden. Liefde knalde vaak door in de hoek van de sex en Jan Peter Balkenende werd weggehoond als een christelijke pakezel met in zijn zadels nog wat oeroude normen en waarden. Maar gelukkig hebben ze het er niet bij laten zitten, die jongens van de Vrije Universiteit. Jan Peter Balkenende zit in de Raad van Toezicht van de stichting. En econoom Lars Bovenberg zit in het curatorium. Ook een wijs man met waardevolle inzichten. Eigenlijk mis ik alleen Herman Wijffels!? Leuk ook dat Govert Buijs, hoogleraar politieke filosofie en levensbeschouwing aan de VU, onderzoeksgeld heeft gekregen van de stichting. En wel voor zijn onderzoeksprogramma ‘Agape in markt, civil society en politiek’. Ik ben fan van Govert Buijs. De columns die hij in het ND schrijft zijn altijd fris doordacht en creatief. Fantastisch dat Govert geld krijgt voor juist agape. Agape gaat over onvoorwaardelijke liefde. ‘Doe goed en zie niet om’. Niks terugverlangen, geen wederprestatie vragen voor wat je geeft. Dat vindt ik een prachtig beginsel dat ik ook probeer voor te leven waar dat kan. Niet alles hoef je om te zetten in geld.

Ik denk nu al de eerste resultaten te zien van de stichting. Want ook aangeschoven is Herna Verhagen, lid van de Raad van Toezicht van de stichting en in het dagelijks leven CEO van PostNL. Het AD liet een paar dagen geleden weten dat PostNL pakketbezorgers alleen nog maar vaste contracten geeft. En alle medewerkers krijgen loonsverhoging. Kijk, dat zijn nog eens bewegingen. Nou ja, Herna moet nog wel bewijzen dat dit gedrag duurzaam is. Intermediair ziet haar als de machtigste vrouw van Nederland die de afgelopen jaren 7.000 medewerkers ontsloeg en volgens JDReport pakketbezorgers uitbuitte. Terwijl haar salaris als CEO omhoog ging…

Dus.. het zal moeten blijken, maar ik hoop ontzettend dat de stichting van Frits Goldschmeding zijn invloed zal hebben. Onze maatschappij snakt namelijk naar meer samenwerken en meer agape liefde.

Frits Goldschmeding