Twee weken geleden hield minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu een toespraak bij de sluiting van de Maeslantkering, het meest indrukwekkende element van de Deltawerken in Zeeland. De sluiting is op zich niet zoveel bijzonders omdat het de jaarlijkse proefsluiting betrof. In het eggie is de Maeslantkering nog maar één keertje dicht geweest en dat was in 2007. Toch was het dit jaar een bijzonder moment. Want sinds een maand heeft ons land een nieuw Deltaplan, ‘Werk aan de Delta’.

Minister Schultz: “Vandaag begint een nieuw hoofdstuk in onze eeuwenlange relatie met het water. Bijna 60 jaar geleden was het eerste Deltaplan de aanzet voor de bouw van de Deltawerken, die ons nu al decennialang beschermen. Nu ligt er een nieuw Deltaplan voor de komende decennia. Er wonen inmiddels meer mensen in de laag gelegen gebieden. Onze economische activiteiten zijn veel groter. En door klimaatverandering stijgt de zeespiegel en komt er meer water door onze rivieren. Het is dus tijd voor een nieuw deltaplan met extra bescherming.”

In het plan, waarvan de uitvoering zo’n 20 miljard euro moet gaan kosten plus onvoorziene kosten, staat per regio precies aangegeven wat er moet gebeuren om ons land de komende tientallen jaren te beschermen tegen het wassende water. Maar de minister deed meer. Bij de tijd als ze is lanceerde ze ook meteen een website en een app. Daarmee wordt het allemaal wel heel reëel. Tik je postcode in en je ziet meteen wat er met jouw huis gebeurt als de boel overstroomt. Onze woning komt 1,5 meter onder water te staan – beetje wrange terminologie mocht je huis al financieel onder water staan. Wat ook op de website staat is een kaartje met huizen die niet – zoals de onze – een bovenverdieping hebben. Bij een overstroming komen die mensen in de knel te zitten. En laten dat nou juist de woningen zijn waar veelal senioren en mensen met een probleem zitten.

In de toespraak zei de minister onder andere het volgende: Ik pleit niet voor een rubberboot op zolder, maar ik onderstreep wel het belang van het bewustzijn van risico’s en zelfredzaamheid. Want wanneer een dijk doorbreekt, de rivieren overstromen of er valt meer regen dan we kunnen verwerken, dan ben je de eerste dagen op jezelf aangewezen. En misschien moet je dan wel een paar dagen kamperen op zolder. Vandaag daag ik iedereen uit om daar meer bij stil te staan.

Beetje jammer dat de minister de rubberboot loskoppelt van het kamperen-met-voorraad op zolder. Jarenlang werden die twee in één adem genoemd. Maar de minister wil een verandering van mindset. Niet vluchten. Dat is zinloos, want waar wil je heen? Van Noord-Holland naar Drenthe roeien? Maar wel voldoende spullen in huis halen zodat je een paar dagen kunt overleven. Tot zover prima. Maar hoe verhoudt zich dat met haar oproep om voor elkaar te zorgen bij een overstroming? En wat te denken van de economie? Weet je, ik bied mijn ‘lage buurtjes’ gewoon een abonnement aan op mijn rubberboottaxiservice. Voor als het water ze aan de lippen staat.

Overstroomik?

Leave a Reply

Your email address will not be published.