Willen jullie minder Marokkanen of willen jullie meer Marokkanen. Minder minder minder minder minder minder. Hoe dat voelt? Vul even je eigen groepje in. Willen jullie meer Andijkers of minder? Willen jullie meer of minder hondenliefhebbers? Willen jullie meer vrouwen of minder? Willen jullie meer 45+ ers of minder? Meer of minder Tillema’s? Meer of minder Jezus? Meer of minder atheïsten? Meer of minder Wilders? Meer of minder PVV kiezers? Zo voelt dat.

Er zijn veel vragen te stellen op dit moment. Gaat Wilders te ver? Is hij een racist, een realist of een fascist? Moet hij vervolgd worden? Doet hij de Marokkanen recht? Heeft hij een punt als het gaat om het terugsturen van criminele allochtonen? Levert verzet tegen Wilders meer of minder PVV stemmers op? Mag je de PVV verbieden met een beroep op de democratie? Hoe zullen de Marokkanen reageren? Wat is de rol van de kerken in dit geheel? Is de vergelijking met Hitler, Goebbels en 1943 terecht? Maar de vraag die mij op dit moment het meest intrigeert is: waarom doet hij dit? Heeft hij een politiek motief, een persoonlijk motief, nog een ander motief of geen motief?

Politiek motief. Het beeld kan ontstaan dat Geert snel wil scoren in de politiek. Hoe ook. Over welke rug dan ook. Het ontbreken van een uitgebalanceerd programma draagt bij aan dat beeld. Zijn voorkeur voor oppositie draagt er ook aan bij. Lastig voor Geert dat bij zetels ook kamerleden horen. Als Geert mocht kiezen tussen 25 kamerleden en een persoonlijk gewicht van 25 stemmen dan koos hij het laatste. Maar dan nu de wapenfeiten: 1. Wat je ook van de politiek van Geert vindt, de pikante werkelijkheid is dat we alleen van de PVV precies weten voor welke twee punten hij zich met name sterk maakt. Ouderenbeleid en Buitenlandbeleid. Noem mij een grote landelijke partij die ook zo gefocussed is en waarvan iedereen op straat weet wat het partij-pro-gram is… 2. Geert draait niet of nauwelijks. Noem mij een grote landelijke partij die niet of nauwelijks draait… Deze twee grote verworvenheden van Geert Wilders plaatsen hem haast in de hoek waar hij graag vandaan wil blijven, namelijk de beginselpolitiek. Geert bezigt niet de gebruikelijke taal van geven en nemen, onderhandelen, compromissen sluiten etc etc. Geert spreekt zijn geloof uit en het is hem menens. Dat voel je en velen waarderen dat. Mijn eenvoudige doch voedzame conclusie is dat als Den Haag een weerwoord tegen Geert willen hebben, ze er goed aan doen om twee dingen te doen die Jip en Janneke kunnen onthouden en daar dan ook voor te gaan staan. Ongeacht de reacties in de media…

Persoonlijk motief. Geerts keuze voor het agnosme werpt hem terug op zichzelf. Dat doen veel mensen, maar Geert schiet daarin door. Lijkt alleen zichzelf nog te vertrouwen. Dat beeld komt steeds weer op: Geert die het helemaal zelf wil en moet doen. Dat is de verlaten hoek van het leven waar zich de martelaars, de kluizenaars, de narcisten en de terroristen ophouden. Wat moet deze man eenzaam zijn denk ik dan. En vervolgens denk ik: wie of wat heeft zijn vertrouwen zo beschaamd dat de verbittering met de jaren lijkt toe te nemen? Voor het oog van de camera doet het Geert allemaal niks, die kritiek en die haat. Maar ook onder zijn masker zit een mens van vlees en bloed. Iemand die wil dat er van hem gehouden wordt en pijn lijdt als mensen hem haten. Geert Wilders wordt sinds bijna 10 jaar beveiligd omdat na de moord op Theo van Gogh ook Geert op de doodsrol stond. Hij woont niet thuis en bij alles wat hij doet gaat dus een cordon aan bewaking met hem mee. In een interview in het AD gaf Geert eind vorig jaar aan dat hij graag eens een ritje in zijn eigen auto zou willen maken, gewoon met zijn raampje open. Juist Geert Wilders is met name in het buitenland wat vrijer in zijn bewegingen. [Een zin om over na te denken; de boemerang van zijn idealen]. Het gewone, tedere leven is van hem afgesneden. Dit beperkte leven confronteert Geert voortdurend met extremistische moslims die een niet aflatende stroom haatbetuigingen en bedreigingen aan zijn adres uiten. Een zwart-wit wereld die twee uitwegen kent: vergeven, verzoenen en leven of verbitteren, radicaliseren en bereid zijn te sterven. Geert lijkt te kiezen voor het laatste. Kom ik om dan kom ik om. Zijn strijd is persoonlijk en intens geworden. Zijn hele persoon lijkt in het teken te staan van de War on Terror. Van mij hoef je dat niet te doen Geert. Vergeef, verzoen en leef!

Ander motief. Gaat het Wilders om de allochtoon? Onwaarschijnlijk zou je zeggen. Zijn vrouw Krisztina, met wie hij in 2005 trouwde, is Hongaars. En zijn moeder werd in Indonesië geboren. Toch zit er iets diep in hem, waardoor de buitenlander op hem reageert als een rode lap op een stier. Misschien is het zijn jeugd in Venlo dicht tegen Duitsland aan. Zijn vader moest onderduiken voor de Duitsers en wilde 40 jaar later nog geen stap in Duitsland zetten. En Geert verklaarde ooit dat hij blij was dat hij in dienst nooit met een Duitser zijn tent had hoeven delen. Zelf maakte hij de oorlog niet mee, maar de haat tegen Duitsers zat er blijkbaar diep in. Toch is het beeld wat warrig. Geert keert zich soms tegen 1. allochtoon Nederland, soms met name tegen 2. de Marokkanen en soms met name 3. de criminele Marokkanen. Voor mij is niet altijd duidelijk tegen welke groep allochtonen Geert a-geert ;). Het lijkt er op dat hij wat jongleert met deze drie ballen die elke keer van vorm en inhoud verschieten. Tegelijkertijd denk ik: lekker makkelijk dat het nu over Geert gaat. Maar het gaat niet over Geert. Het gaat over onze onderbuik als Nederlanders. Hoe staan we er anno 2014 voor als het gaat om onze allochtone medelanders? Horen ze er nou bij of niet? Doet me denken aan wat Jezus ooit zei tegen een vrouw die uitgekotst was door de maatschappij. Jezus daagde de maatschappij uit. ‘Wie van jullie zonder zonde is werpe de eerste steen’. Ze liepen allemaal weg. Daarna was Jezus alleen met de vrouw en zei: ‘Ook ik veroordeel je niet. Ga heen, zondig niet meer’. Dat brengt een kijkje in de spiegel met zich mee. Hoe liefdevol ben jij naar onze allochtone medelanders? Ga even terug naar de laatste keer dat je iets positiefs voor of over één van hen hebt gezegd of gedaan. Now we’are talking.

Geen motief. Is het mogelijk dat Geert geen motief heeft? Dat hij willoos door het leven gaat en zich evenmin laat gebruiken door hogere – al dan niet fysieke – machten? Moeilijke vraag. Er zijn mensen die beweren dat Geert Wilders een vrijmetselaar is. Zich inzet voor een wereldwijde organisatie die de macht in handen wil krijgen. Vraag ik me af. Voor zover ik weet is Geert geen lid van Lions of Rotary en hij komt me te veel over als solist om zich te verbinden aan een ideële organisatie die wereldregering voorstaat. En God? Hoe zit het tussen God, Gods tegenstander en Geert? Waar ligt Geerts hart? Ik weet het niet. Als het om het hart van God gaat dan weet ik het wel. Hij heeft alle mensen lief en wil niet dat er iemand verloren gaat. Dat geldt ook voor Geert.

Wilders