Het is uitgelekt. Treffender valt het niet te omschrijven. Het voornemen van het kabinet om het drinkwater geleidelijk aan te gaan verzouten. Maandag over een week zou het persbericht de deur uit gaan, maar het NOS heeft de hand weten te leggen op een vertrouwelijk intern bericht. Wat daarin staat is even schokkend als ontluisterend. Ons zoete water wordt schaars. Instituut Clingendael, zo vermeldt het persbericht, heeft uit vertrouwelijke bron vernomen dat Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk het water uit de Bodensee op termijn gaan rantsoeneren. Zij mogen dat doen omdat ze samen eigenaar van dat enorm belangrijke zoetwaterreservoir in de Alpen zijn. De Bodensee is de belangrijkste leverancier van zoet water dat via de Rijn ons land in stroom. Lager liggende landen kunnen op termijn alleen tegen forse vergoeding het steeds schaarsere zoete water via de Rijn ontvangen.

Met name voor Nederland betekent dat een zeer groot risico dat op termijn onvoldoende zoet water beschikbaar zal zijn voor de particuliere markt en de industrie. De regering wil die ontwikkelingen niet lijdzaam afwachten, maar gaat geleidelijk het zoutgehalte in het kraanwater verhogen zodat met name de particuliere markt – u en ik – op termijn gewend is aan zout water. Zodat bij schaarste overgeschakeld kan worden op zeewater. Bijkomend voordeel zou zijn dat de consument ook vast wat went aan het toenemende zoutgehalte in groenten als gevolg van verziltende rivieren.

‘Wen er maar vast aan’ is eigenlijk de boodschap. En eigenlijk kan ik me niet voorstellen dat dit de echte reden is. Zout water uit de kraan is toch een bizar idee? Probeert de regering misschien de handen vrij te maken voor de ontwikkeling van waterstof waarvoor enorme hoeveelheden water nodig zijn? Is er echt geen andere mogelijkheid voor de drie landen? En kunnen we niet toe met het regenwater dat overvloedig in Nederland valt, samen met het water uit de Maas? Allemaal vragen waar we maandag over een week een antwoord op hopen te krijgen..

NB gefopt. Dit is nepnieuws. Maandag over een week is het 1 april.

Zout water uit de kraan