Het CDA doet zijn uiterste best om politieke relevantie terug te winnen. Op zich terecht, want de partij heeft lokaal en landelijk zijn sporen ruim verdiend. In 2006 wonnen ze nog de Tweede Kamer verkiezingen. En als je de landelijke peilingen mag geloven dan staat het CDA er op dit moment goed voor.  PVV staat op kop, gevolgd door een tweede plek voor D66 en CDA. Je zou zeggen dat het CDA nu als een speer gaat inzetten op inhoud en presentatie. Krachtig verhaal door iemand die het vertellen kan. Gevalletje Samson zeg maar. Maar niets is minder waar.

Op het partijcongres van november werd een resolutie over de kiesdrempel aangenomen, waarbij alleen partijen die met tenminste twee zetels uit de bus komen in de Tweede Kamer zitting mogen nemen. Vorig jaar februari vorig deed Buma al een voorstel voor een gemengd kiesstelsel, waarbij de helft van de Kamerleden via een districtenstelsel kon worden gekozen. Op zich een aardige gedachte om op dit manier iets van de 7 provinciën uit de tijd van de Unie van Utrecht waarmee het allemaal begonnen is terug te brengen in het politieke veld. Maar het stinkt naar opportunisme en wel om de volgende redenen:

1. Het CDA heeft last van klein rechts. Via een gemengd stelsel gecombineerd met een kiesdrempel zouden deze partijen tot homeopathische proporties kunnen worden teruggebracht. Het CDA zou hier van kunnen en willen profiteren.

2. Het CDA heeft veel meer kans bij een districtenstelsel omdat er dan per gebied ‘kiesmannen’ worden gekozen. In de grote steden is het CDA ver te zoeken. Daar wordt de macht uitgevochten door D66, PvdA en VVD. Maar in het open veld is het CDA vanouds oppermachtig. De laatste verkiezing heeft het open veld hen verraden en is massaal overgestapt naar de VVD. Maar met een goede campagne hoopt het CDA die zieltjes terug te kunnen winnen.

3. De kans is erg klein dat de Tweede Kamer het districtsvoorstel van het CDA zal omarmen. Niemand is er immers bij gebaat. De verkiezingen worden ingewikkelder. VVD, PvdA en D66 hebben veel kiezers in de grote steden. Dus voor hun niet aantrekkelijk om een districtenstelsel in te voeren. En SGP en CU voelen wel dat het CDA deze stelselwijziging ten koste van hen wil doordrukken. Dan blijft er weinig over. Dat zal het CDA ook wel door hebben. Resteert dat het CDA hiermee de kiezer wil paaien als de enige partij die de afstand tussen Den Haag en kiezer wil verkleinen.

4. De aangenomen resolutie is een gevalletje kleintjes pesten. Natuurlijk is er sprake van versnippering. Maar het is al te toevallig dat het CDA met name last heeft van die versnippering. Op klein rechts. De ouderenpartijen. Daarbij is het ook nog eens zo dat het CDA niet mee heeft gedaan als constructieve partij. Dat deden D66 en.. twee kleine partijen. Misschien niet groot qua aantal, wel daadkrachtiger dan het CDA…

Nee, niet fraai. Ik denk dat het CDA snel op zoek moet naar een goeie kop. Het zou me verbazen als het duo Buma & Keijzer veel stemmen gaat trekken. Ze hebben iemand van het kaliber Wijffels, van Agt, Lubbers nodig. Dat soort. En een aansprekend programma dat niet op meelderige toon maar met Samson & Rutte enthousiasme wordt gebracht. Lukt dat allemaal niet dan rest de greep naar wijzigingen in het kiesstelsel.

CDA doolt rond

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *