Vandaag werd in Parijs de klok stilgezet. Figuurlijk dan. Even figuurlijk zou je kunnen zeggen dat de klok werd teruggedraaid. Of dat hij vooruit werd gedraaid. Maar doe iets met die klok. Denk erover na. Laat dit moment van l’absurdité du monde niet schouderophalend aan je voorbijgaan.

De daders schijnen moslims te zijn die net uit Syrië terugkwamen. Ze richtten een bloedbad aan in Parijs. Na Londen, Madrid en New York heeft Parijs nu ook zijn aanslag door moslimextremisten. En dat allemaal vanwege wat cartoons in een tijdschriftje. Charlie Hebdo zit een beetje in dezelfde hoek als het Deense Jyllands-Posten, dat in 2006 de toorn van menig moslim over zich uitriep na een spotprent over de profeet Mohammed. Charlie Hebdo publiceerde die Deense prents nog eens om maar te benadrukken dat ze zich niet lieten intimideren. Politieagenten bewaakten hun kantoor. Het mocht niet baten. Vandaag werd de bewaking neergeschoten, evenals de hoofdredacteur en een aantal collega’s.

De moordaanslag komt op een uiterst precair moment. In Duitsland werden de afgelopen weken in meerdere steden marsen gehouden door Pegida (Patriotische Europäer Gegen die Islamisierung des Abendlandes), een organisatie die vindt dat het welletjes is met de opmars van de islam in Duitsland. Inmiddels willen Noren dat aanstaande maandag ook in Oslo gedemonstreerd wordt. Bondskanselier Merkel maande in haar nieuwjaarstoespraak tot kalmte. ‘Folgen Sie denen nicht’. En terecht. Duitsland kan het zich niet permitteren; het oorlogsverleden ligt nog steeds gevoelig. Extreem-rechts uit zich onder andere ook in Frankrijk, Nederland, België en Oostenrijk. Maar in Duitsland heeft het direct een andere lading. Toch lijkt het niet gepast om Pegida in de hoek van het rechts-extremisme te plaatsen. Daarvoor gaat het te veel om gewone burgers die hun bezorgdheid uiten over de stroom asielzoekers en de situatie rond ISIS. Na het gebeurde in Parijs zal Merkel alles uit de kast moeten halen. Voor haar drie uitdagingen 1. echt naar deze mensen van Pegida luisteren 2. echt luisteren naar de contra-demonstranten 3. voorkomen dat Pegida wordt overgenomen door extreem-rechts.

Ook politiek Nederland haastte zich om op te roepen tot kalmte. Om democratie en vrijheid van meningsuiting te blijven onderstrepen. En om daad en beveiliging daar te laten waar die moeten liggen: justitie en politie. Behalve Geert Wilders dan. Voor hem was deze terreurdaad een bevestiging van al zijn eerdere opmerkingen over het kwaad van cq binnen de islam.

De moordaanslag komt ook om een andere reden op een ongunstig moment. Er dreigt een lek in de euro nu Griekenland er mogelijk uit wil stappen en dat Duitsland dat mogelijk niet erg vindt. Alleen al dit gerucht zorgt voor een lage eur0 en een lage rente. Een eventuele euro-exit van Griekenland heeft grote (financiele) gevolgen in heel Europa. Daarnaast is de werkloosheid en daarmee de actiebereid in veel Europese steden hoog. De combinatie van deze twee factoren leveren een hoog risicoprofiel op. Een tijdbom.

En daarom het kopje ‘je suis un Charlien’ met verwijzing naar de wereldberoemde uitspraak van J.F. Kennedy uit 1963. Ook nu staan we op een belangrijk kruispunt in de tijd. Ook ik hecht veel waarde aan de vrijheid van meningsuiting. Te mogen zijn wie ik ben. Ik wil in mijn blogs, maar ook in mijn leven uit kunnen komen voor wat ik geloof, voor wat ik liefheb, waar ik voor sta. Ik ben blij met artikel 6 van de Grondwet en artikel 9 en 10 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. Deze artikelen gaan over de vrijheid van geloof en de vrijheid van meningsuiting. Mensen, nu komt het erop aan. Of, zoals mijn vader ooit zei: ‘wedersta het begin’. Ga er niet in mee. En hoewel ik in mijn blogs tot nu toe zelden rechtstreeks uit de Bijbel citeer wil ik je laten weten dat bij alle chaos onderstaande woorden uit de Bijbel mij troost en richting geven.

Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen. Stel, voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters, maar laat God uw wreker zijn, want er staat geschreven dat de Heer zegt: ‘Het is aan mij om wraak te nemen, ik zal vergelden.’ Maar ‘als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten, als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Dan stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd’. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

Je suis un Charlien