Zodra je naam in Nederland afgekort wordt dan weet je dat er iets grondig mis is. Of dat je een rapper bent. De rest van de naam gaat dan schuil achter het zwarte balkje. We vonden het met elkaar wel handig om dat balkje niet alleen voor de ogen, maar ook voor de rest van de naam te gebruiken. Soms wordt het balkje voor andere lichaamsdelen geplaatst. En er is wat voor te zeggen om de foto van lieden die zich discriminerend uitlaten in het vervolg te voorzien van een balkje voor de mond.

Binnenkort komt Volkert van der G. vrij. Na de moord bogen psychiater en psycholoog zich over hem in de overtuiging dat hij wel een persoonlijkheidsstoornis moest hebben. Althans, heel Nederland hoopte dat hij een stoornis zou hebben. Een stoornis zou aantonen dat hij niet ‘één van ons’ is. Dat wij gezonde Nederlanders zoiets nooit zouden doen. En dat er goede reden voor bewoning in een gesloten verblijfsinrichting van toepassing zou zijn. Veilig opgeborgen. Welnu, wat vonden de psychiater en de psycholoog van het Pieter Baan Centrum op hun zoektocht? ‘Hij is een intellectueel hoogbegaafde, lichamelijk gezonde man, bij wie sprake is van een obsessieve-compulsieve persoonlijkheidsstoornis. Deze komt tot uiting in perfectionisme dat het voltooien van taken bemoeilijkt en in overmatige toewijding aan het werk met uitsluiting van ontspannende bezigheden en vriendschappen.Voorts zou zijn persoonlijkheidsstoornis zich uiten doordat hij “overdreven gewetensvol” zou zijn, “scrupuleus en star betreffende zaken van moraliteit, ethiek en normen (niet te verklaren vanuit de culturele achtergrond van zijn milieu) en doordat hij starheid en koppigheid toont.”. Interessant dat deze karaktereigenschappen een persoonlijkheidsstoornis genoemd worden. Ik krijg haast de neiging weg te duiken. Oeps, hoeveel van deze woorden zijn ook op mij, overdreven gewetensvolle blogger, van toepassing? Bij de rechter proef ik ook zo’n gedachte als hij uitspreekt dat ‘de stoornis niet van aanwijsbare invloed is geweest ten tijde van de aan hem ten laste gelegde feiten’. Dat gedoe over zijn en mijn persoonlijkheid mag u dus vergeten.

Het feit dat deze Nederlander dit bij volle verstand deed maakt mij nieuwsgierig naar zijn motief. Wat was het motief van Volkert van der G. om deze daad te verrichten?  Well, zijn voornemen was ingegeven door zijn verwachting dat Pim Fortuyn een groot gevaar zou vormen voor de zwakkeren. Met name noemde Volkert van der G. asielzoekers, moslims en mensen met een WAO-uitkering. Blijkbaar vond Volkert van der G. dat de up- en outcomingpopulist Pim Fortuyn bezig was met een hetze tegen deze groepen. Inmiddels zijn we ruim tien jaar na dato en is bewaarheid geworden waar Volkert van der G. aandacht voor vroeg. Met de ‘minder-scandering’ van Geert Wilders in het achterhoofd zou een politicus de woorden ‘groot gevaar voor de Marokkanen’ zomaar in de mond kunnen nemen. Overigens is het uit te sluiten dat iemand daarbij zal verwijzen naar Volkert van der G. Je verwijst niet naar een veroordeelde moordenaar, wat zijn motief ook was. Punt.

Hoe anders was het geweest als Volkert van der G. als held was binnengehaald? Omdat hij de samenleving had behoed voor groot kwaad. Stel dat hij Hitler in 1940 vermoord had en daarmee een einde had gemaakt aan de bezetting, wat hadden we dan gezegd? Een held! Begrijp me goed, de enige gelijkenis tussen Adolf Hitler en Pim Fortuyn is wat mij betreft dat ze mens waren. Mijn punt is meer wat de moord op de ene mens een heldendaad is terwijl de moord op een ander mens een te veroordelen moord is. Wat maakt Volkert van der G. een moordenaar in plaats van een held? Weet u nog, die ene student op het Plein van de Hemelse Vrede die de tanks trotseerde? Een held. Kent u Gavrilo Princip, de man die met de moord op troonopvolger Franz Ferdinand in Sarajevo de Eerste Wereldoorlog inluidde? Moordenaar of held? Er staan monumenten van hem in Sarajevo en in Belgrado.

Voor mij is Volkert van der G. geen held. Hij pleegde een moord en is daarvoor terecht veroordeeld. Maar zijn boodschap, namelijk de verharding richting zwakkeren in de samenleving, is interessant genoeg om gehoord te worden. Premier Rutte noemde het ‘ondenkbaar’ dat Van der G. ooit van een rechter proefverlof zou krijgen. Als een minister van Veiligheid en Justitie op proefverlof zou aandringen, dan betekent dat volgens Rutte het einde van diens loopbaan. Rutte zei dat de dader van ”zo’n vreselijke daad” zijn straf moet uitzitten. Als de regels in Nederland zo’n verlof wel mogelijk zouden maken, dan zouden die volgens Rutte moeten worden aangepast. Zie daar het klimaat waarvoor Volkert van der G. waarschuwde. Cynisch genoeg treft die verharding van het klimaat nu ook Volkert van der G. zelf. De Bijbelse gelijkenis uit Lukas 6:41 is weer actueler dan ooit en geldt voor ons allemaal, of je nou held, premier, blogger of moordenaar bent: ‘waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster, terwijl je de balk in [of in dit verband: voor] je eigen oog niet opmerkt?’ 

Folkert van der G.