Minister Jet Bussemaker (Onderwijs, Emancipatie) stuurt 160 ambassadeurs op pad naar twaalf geledingen binnen D66, om te praten over ‘taboes rond God’ en ‘acceptatie van christenen’ maar ook over de positie van christenen in Nederland. Dat leidde tot verontwaardigde reacties in de wat meer ‘traditioneel democratische kring’: “Komt Bussemaker ons de emancipatie uitleggen”?

Minister Bussemaker laat daarop het volgende weten. ‘In de afgelopen twee jaar zijn 160 vrijwilligers uit diverse gemeenschappen getraind in hoe je gesprekken over taboe-onderwerpen goed kunt voeren. Dat zijn mensen die de normen en waarden van hun gemeenschap kennen, en ook de bezwaren en angsten rond de keus voor het christelijk geloof. Zij praten overigens niet alleen over de omgang met christenen. Het gaat ook over thema’s als christelijk onderwijs, medisch-ethische kwesties (abortus, euthanasie, gentechnologie), samenwonen, gewetensbezwaarden en godsdienstvrijheid – kortom, allerlei intieme thema’s die moeilijk kunnen liggen. Zij zijn actief in verschillende gemeenschappen, waaronder de wat meer traditioneel democratische kringen. Niet omdat ik D66 op één hoop wil gooien met andere groepen. Het gaat om de vraag waar nog bezwaren en problemen bestaan. In de praktijk is gebleken dat het een succesvolle aanpak is.’

Toch moedig van Bussemaker.

Jet en haar 160 ambassadeurs