‘Verboden voor Joden’ ligt nog maar net achter ons. En gelukkig zijn er maar weinig mensen in Nederland die daar begrip voor hebben. Zijn we het er over eens dat het volstrekt onacceptabel is om Joden uit te sluiten, te discrimineren. En dan met name omdat we weten wat er op volgde. Vergassing, vernietiging, deportatie. En we hebben het allemaal zien gebeuren. We we stonden erbij en ze gingen. Idem voor homosexuelen en zigeuners. De tijd is veranderd zou je zeggen. Toch?

Helaas. Het is weer helemaal in om datgene wat een bedreiging voor ons vormt of op z’n minst lijkt te vormen verbannen. ‘Minder, minder’. Ja, die kent iedereen wel. Maar weet je ook dat as we speak de PVV van Geert Wilders met zo’n 35 zetels verreweg de populairste partij is op dit moment? Blijkt uit de peilingen. Dat is bijna 25% van Nederland. ‘Verboden voor buitenlanders’ is de voornaamste pijler van Geert. De rellen rond de opvang van vluchtelingen in verschillende delen van het land kennen we ook maar al te goed. Geldermalsen. Maar ook in Kaatsheuvel, waar het doorgaans rustig is. ‘Geen jihad in de straat’ klonk het. Het maakt allemaal dat extreem rechts steviger in het zadel komt te zitten. In Nederland, maar ook in Duitsland, in Oostenrijk, Frankrijk, België. However, de wereld zal blijven vragen om ‘een besef van wereldwijde solidariteit, om een visioen van medemenselijkheid dat het beperkte eigenbelang overstijgt. Als dat niet langer door het christendom kan worden geboden, waardoor dan wel?’ zoals het ND The Guardian quote.

Ook het tegengeluid klinkt steeds harder. CDA, SGP en VVD dienden een motie in om anti-democratische partijen te verbieden. Van de VVD kun je zo’n geluid verwachten. Maar met name de SGP zou zoiets niet moeten roepen. Nog niet zo lang geleden zaten zijn in het bankje waar de klappen vielen. Juist op het punt van het vermeende anti-democratische vrouwenstandpunt van de partij. Anke Schuster noemde hen in 2010 al ‘anti-democratisch maar onschadelijk. Misschien hoopt de SGP dat ze door het koppelen van anti-democratisch aan moslimextremisme zelf uit de schijnwerpers kunnen raken. Maar de vraag is hoe lang die koppeling nog op die manier zal worden gelegd. Veel elementen in het christelijk geloof zijn gebaseerd op de autoriteit van Gods wil en niet zozeer op democratie. Verboden voor anti-democratie? Dat ligt er aan hoe je die term definieert…

Onder de bezielde leiding van D66 wordt alles wat christelijk is in sneltreinvaart uit het publieke domein geschrapt. D66 verklaart al die christelijke elementen als nostalgie, overbodig restant uit een ver verleden. Zondagsrust, randopschrift van de euro, ‘bij de gratie Gods’. Schrappen die handel . Maar D66 zit niet alleen in de Kamer. Veel wetenschappelijk geschoolden zijn lid van D66. En dus verbaast het me niks dat studentenvereniging Ichthus (die al vele jaren bestaat en zijn positie heeft bewezen) van TU Eindhoven geen huisvesting en financiering meer krijgt omdat ze ‘religieuze vereniging’ zijn. Die beklemmende tijd is geweest vinden ze. ‘Verboden voor religie’.

‘Verboden voor…’ Uit de geschiedenis leren we waar dat toe leidt. Het is een ongelukkige noodgreep, geen oplossing. Waarom grijpen we er dan naar? Omdat we ten diepste verleerd zijn wat vrijheid is. Veertig jaar geleden groeide ik op in een wereld waarin verboden en vrijheid bij elkaar hoorden. Onze ouders hadden met vallen en opstaan geleerd om zowel verboden als vrijheid te interpreteren. Goede verboden en goed gezag te omarmen als heilzaam voor de mens. En iedereen te laten delen in vrijheid, zowel meerderheid als minderheid. Maar de panelen verschuiven en er ontstaan langzamerhand twee woordenparen. ‘Meerderheid’ hoort bij ‘vrijheid’. En ‘minderheid’ bij ‘verboden’. En zolang je zelf bij de meerderheid hoort valt dat eigenlijk nauwelijks op. Je vertelt elkaar dat het logisch is dat je de rechten van minderheden beperkt om je eigen vrijheid te beschermen. Je gaat mee in steeds grotere maatregelen en sancties. Maar vergis je niet. Zo ontstaan oorlogen en beginnen treinen te rijden. Be aware!

Verboden voor …